213. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, szerinted mit jelent a felelősség?
Teréz: Igen, csak az ember tud az Igazságnak felelni, mert szelleme van. Tehát a felelősség egyenlő istengyermekséggel. Papa ajándéka, hogy rákötött minket Fia szívére, így mi vagyunk a világban Isten élő bizonyítéka.
Gergely: Én elköteleződtem Isten mellett. Szellememben eredendő módon rá vagyok irányítva. Ezt tudom, és eltökélten akarok haladni Isten felé. Ezért legvégül minden gondolatomért, szavamért és cselekedetemért egyedül Istennek kell felelnem.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de a szentek is hallgatják a feleletünket, és kikérdeznek minket, hogy valójában miért is keressük őket.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Az ember e világon olyan, mint a víz folyásával szemben felfelé haladó hajó: nem tud megállni egy helyben, mert ha nem törekszik felfelé, lefelé sodródik. Ha valaki minden erejével nem iparkodik befejezni tökéletesen a jócselekedetet, amelyet megkezdett, hanyagságával azt is elrontja, amit eddig tett. Ezért mondja Salamon: ’Aki lomhán végzi munkáját, a pusztulás szerzőjével van rokonságban’ (Péld 18,9). Aki a megkezdett jót lendületesen be nem fejezi, hanyag lustaságával a romboló kézhez hasonlít. Ezért mondja a szárdeszi egyház püspökének az angyal: ’Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halálukon vannak. Tetteidet nem találom Istenem előtt teljes értékűnek’ (Jel 3,2). Mivel tettei Isten előtt nem számítanak bevégzettnek, többi munkáját is halódó félben lévőnek mondja. Mert ha nem élesztjük fel magunkban azt, ami halott, az élő is meghal bennünk.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 265.o.)


„…A szüzekkel olyanok leszünk, mint a szüzek, az egyháztanítókkal, mint az egyháztanítók, a vértanúkkal, mint a vértanúk, mert minden Szent rokonunk. De azok, akik a lelki gyermekség útját követték, mindig meg fogják őrizni a gyermekkor báját.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 51.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.