217. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a legtöbb, amit tehetek, hogy felajánlom Jézust az Atyának. Amikor ezt szeretettel teszem, akkor mindenben egyetért velem a Szentlélek. És ekkor már minden összedolgozik a javamra, mert a Szeretet uralkodik a világomban.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, a legjobb, amit ajánlhatok: olvasni, hallgatni és élni az Evangéliumot.
Gergely: Betűről betűre, mint az ábécét.
Teréz: Igen, újra és újra, amíg meg nem tanuljuk Istent imádni, az embereket szolgálni és a sátánt kihányni!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A múlandó földi béke nem más, mint az örök béke futó nyoma. Lehet-e nagyobb ostobaság, mint szeretni a porban lévő lábnyomokat, de azt nem, akitől e nyomok származnak? Ezért nem akar egyetértésben élni a gonoszokkal Dávid, aki minden erejét a belső béke fenntartására fordítja: ’Ne gyűlöljem, Uram, aki téged gyűlöl? Ne irtózzam azoktól, akik ellened lázadnak? Igen, égő gyűlölettel fordulok feléjük, nekem magamnak is elleneim lettek’ (Zsolt 138,21-22). Égő gyűlölettel gyűlölni Isten ellenségeit annyit jelent, mint szeretni bennük a teremtményt, de kárhoztatni, amit tesznek, megróni gonosz erkölcseiket, de életüknek javára válni.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 205.o.)


„Ó, mennyi világosságot merítettem Keresztes Szent János Atyánk műveiből! … 17 és 18 éves koromban csak ő volt a szellemi táplálékom, később azonban már minden könyv hidegen hagyott s még mindig ebben az állapotban vagyok. Ha felütöm egy spirituális szerző könyvét (legyen az akármilyen szép, mélyenszántó), rögtön érzem, hogy összeszorul a szívem, s úgy olvasom, hogy jóformán meg sem értem, vagy, ha megértem, a lelkem megtorpan anélkül, hogy elmélkedni tudnék … A Szentírás és Krisztus Követése segítségemre jön ebben a tehetetlenségben; itt szilárd és egészen tiszta táplálékra találok. De mindenekfelett az Evangélium mond nekem sokat elmélkedéseim alatt, benne mindent megtalálok, ami szegény kis lelkem számára szükséges. Mindig új világosságot, titokzatos és rejtett értelmet fedezek fel benne …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 209-210.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.