22. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, úgy szeretlek téged azért, hogy mindent szétosztottál!
Teréz: Igen, mert megértettem, csak egyetlen saját tulajdonom van: a szenvedésem. De ezt csak azoknak oszthatom szét, Gergely testvérem, akiket nem mérgezett meg a rút kevélység.
Gergely: Tehát a királynői koronád legragyogóbb ékköve a sötétség. A mennyország legszebb érzelme árad belőled: az istenfélelem!
Teréz: Igen, és az Egek Ura azt kívánja, hogy aki szolgálatába áll, annak mindenek felett Isten iránt kell könyörületesnek lennie. Vajon felfogják-e gyermekeink, hogy Urunk végtelen alázatában irgalomért kiált feléjük? Csak ha ezt meghallják, akkor éreznek rá testvéreik belső fájdalmára is.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A saját javaikból könyörületesen adakozókat figyelmeztetni kell, hogy ne feledjék: az Egek Ura őket rendelte földi alattvalói gondnokaiul, jótéteményeikben tehát annál alázatosabbak maradjanak, minél inkább megértik, hogy amit elosztanak, nem az övék. Lássák be, hogy mások szolgálatára rendeltettek, őrájuk bízták azokat a javakat, melyeket most szétosztanak: ne kevélység, hanem félelem töltse el szívüket.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 190.o.)


„Nem kívánom inkább a halált, mint az életet; azaz, ha választanom kellene, jobban szeretnék meghalni. Mivel azonban a jó Isten választ helyettem, azt szeretem jobban, amit Ő akar. Azt szeretem, amit Ő tesz. A dolgoknak mindig a jó oldalát látom. Egyesek mindent úgy vesznek, hogy a lehető legtöbb gondot okozzák maguknak. Ami engem illet, éppen az ellenkezőjét teszem. Ha csak szenvedésem van, ha az ég annyira sötét, hogy semmiféle tisztulást sem látok, akkor ennek örülök… Ezzel… hivalkodom, mint apa megpróbáltatásaival, melyek dicsőségesebbé tesznek, mint egy királynőt.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 18.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.