221. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Van-e ott élő hit, ahol észre se veszik a Szeretet sugallatait? Tud-e ott igazán élni az Egyház, ahol Atyánkból rabszolgatartó fáraót csinálnak, mégpedig úgy, hogy Atyánk és gyermekei közé beállnak? Kötelességből és félelemből bálványt gyártanak, a pogányok pedig az udvaron fázhatnak. Teréz nővérem, Isten népének ez a mételye téged is elszomorít?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de az evangélium nem csak 38%-ig csoda, hanem 100%-ig, mert a rabszolgatartó fáraókat, tehát minket, szeretetté változtatott az Isten.
Gergely: És ezt a változást támadja a legjobban a sátáni stratégia, ami nem a tiszta örömet keresi, hanem a tisztátalan kéjt legyezgeti. Nem veszi észre a kereszt édes fényét, hanem csak számolgatja a megvilágítás bérét. Pedig semmi se drága, ha gyermekeink szívbeli megtérését szolgálja!
Teréz: Igen, az igazi változás a kereszten kezdődött el, és titokzatosan ott már be is teljesedett, mert az új és örök szombat mécsesei már mindörökre fénylenek!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„De hiába ismeri meg a szív az égi haza dicsőségét, ha nem szerez tudomást az itt leselkedő ravasz ellenség kísértéseiről. Ezért helyesen teszi hozzá az Úr: ’Indíts támadást ellene’. A szent tanítók akkor intéznek támadást a Jeruzsálem képét hordozó tégla ellen, amikor feltárják a mennyei haza után sóvárgó földi lelkeknek, hogy a gonosz hány támadást intéz ellenük e földi élet folyamán. A lelkipásztor akkor szállja meg Jeruzsálemet, amikor megmutatja, hogyan csalják kelepcébe a bűnök a jó úton előrehaladó lelkeket.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 111.o.)


„Amikor édesnek találjátok majd a szenvedést, és amikor szeretni fogjátok azt Jézus Krisztus szeretetéért, megtaláljátok a paradicsomot a földön. Ez a paradicsom nagyon is a misszionáriusé és a kármelitáé; az öröm, amelyet a világias emberek az élvezetek ölén keresnek, csak futó árnyék, de a mi örömünk, amelyet a munkában és a szenvedésben keresünk és ízlelünk, nagyon is édes valóság, a menny boldogságának előíze.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 140-141.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.