226. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Szolgálni szeressünk inkább vagy másokat szolgálni látni? Kinek, mi a gyümölcsözőbb, Teréz nővérem?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az engedelmesség a mérce, nem az edény külcsíne. Aki tudja magáról, hogy törékeny cserépedény, az nem fogja elveszíteni Isten kegyelmét.
Gergely: Isten egyik legszebb kegyelme Szűz Mária istenfélelme. Ha erre vágyakoznak a gyermekeink, akkor a szolgálatuk biztos, hogy Istennek is tetszik.
Teréz: Igen, de mi az az istenfélelem? Néha olyan félelmetes az Isten…! Olyan hatalmas…! Megremeg előtte az egész világ, ha a tekintete szikrát hány!
Gergely: Én azt vallom, hogy az asztalfőn ülni nem maga a hatalom, de aki sebzettségében és szegénységében kegyetlenül őszinte Atyánkhoz, az a legkedvesebb szolgáló.
Teréz: Igen, értelek, és épp így lesz a szolgából barát, aki akár szolgál, akár mást szolgálni lát, mindenütt elindítja a szeretetlavinát!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Az, aki mindenki felett áll, hatalmától felfuvalkodva ne bízza el gőgösen magát. Helyesen mondja a bölcs: ’Asztalfőre tettek? Ne bízd el magadat! Légy köröttük olyan, mint egy a sok közül’ (Sir 32,1). Ezért mondja Péter is: ’Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei’ (1Pét 5,3) Ezért mondja maga az Igazság is a magasabbrendű erényekre buzdítva bennünket: ’Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük. A ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másokat’ (Mt 20,25-28). A szolgáról pedig, akit miután a ház népe fölé rendeltek, kevélyen viselkedett, ezt mondja: ’De ha az a szolga hitvány és magában átgondolja, hogy 'késik a gazdám’ és ezért ütni-verni kezdi a többi szolgát, és együtt eszik és iszik a részegekkel, ura egy olyan napon jön meg amikor nem várja, és olyan órában, amikor nem is sejti. Kegyetlenül megbünteti és a képmutatók sorsára juttatja’ (M. 24,48-51).”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 92.o.)


„Megértettem, hogy egy nővér, abban a hitben, hogy saját lámpását viszi, vette el a miénket, melyre igen nagy szükségem volt; ahelyett, hogy bántott volna, hogy hiányzik, igen boldog voltam, átérezve, hogy a szegénység abban áll, hogy nemcsak kellemes, hanem ezen túl, nélkülözhetetlen dolgoktól is meg legyünk fosztva, így a külső sötétség közepette megvilágosodott a belsőm … Ebben az időben valósággal beleszerettem a legcsúnyább és legkényelmetlenebb dolgokba, így örömmel vettem észre azt is, hogy elvitték cellánkból a szép kis korsót s helyére egy vaskos, teljesen csorba korsót tettek …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 188-189.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.