228. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mi a béke? Tudod, minek a gyümölcse?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, a próféta vére maga a béke. Aki önmagát feláldozva énekel, az önmagából már minden háborút kiégetett.
Gergely: Önmagából, és ezáltal az egész világ egy pici darabkájából… Hiszem, hogy a béke a Megfizethetetlen bére, amit annak osztanak ki, aki tényleg beismeri: én vétkem!
Teréz: Igen, az én vétkem minden háború, amit most vívnak a földön, mert ha jobban szerettem volna a bűnöst, akkor nem a gyilkolásban kereste volna a gyönyört. Az én vétkem minden hazugság és minden erőszak, nemcsak azért, mert én is megtehettem volna, hanem legfőképpen azért, mert amikor nem úgy szerettem az embereket, mint Jézus – pedig megtehettem volna – akkor a miattam létrejött szeretethiány valójában elindított egy gyűlöletlavinát…
Gergely: Megment minket valaki önmagunktól?
Teréz: Igen, a Megváltó.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A békeszeretőket ezért inteni kell, nehogy a földi békére túlságosan vágyakozva óvakodjanak megfeddeni embertársaik viselkedését, és a gonoszokkal rokonszenvezve elszakítsák magukat Teremtőjük békességétől; nehogy az emberekkel való szakítástól tartva felbontsák az isteni szövetséget.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 205.o.)


„Ó, drága Anyám! milyen gonddal készített elő ön engem! Mondta, hogy nem egy embernek, hanem a Jó Istennek fogom megvallani a bűneimet; ez igazán meggyőződésemmé vált s így nemcsak, hogy nagy hittel végeztem el a gyónásomat, hanem még azt is megkérdeztem öntől: nem kellene-e megmondani Ducellier főtisztelendő úrnak, hogy én őt tiszta szívemből szeretem, miután az ő személyén keresztül a Jó Istenhez szólhatok …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 53.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.