229. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mindenki a győztest akarja megverni, mert aki az elsők közt a legelső, az maga az Erős.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, Ő pedig már legyőzte az ostoba félelmet és a hideg gyűlöletet, mert magába itta mind a vétkeinket.
Gergely: Teljesen megtöltötte poharát a szenvedéseinkkel, hogy általa megszokjuk az isteni létet.
Teréz: Igen, és hogy mi is megigyuk a ránk eső szeretetéhséget, mert a bűn pénzérméjének képe és felirata a szeretetért kiáltó gyermek mondata: „Anyu, ugye még most is szeretsz engem?”
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ám ha a konstantinápolyi vagy bármelyik egyház gyakorlata a helyes, boldogan követem én is gyülekezetemmel együtt azt, ami jó. Ostobaság azt hinni magunkról, hogy mi vagyunk az elsők mindenben, és megvetően elfordulni azon hasznos dolgok elsajátításától, amelyek az utunkba kerülnek.”
(Nagy Szent Gergely, Ep. IX,26., idézi: Markus, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 114.o.)


„Egyszer azon csodálkoztam, hogy a jó Isten az Égben nem részesíti egyenlő dicsőségben minden választottját s attól féltem, hogy mindnyájan nem boldogok. Pauline akkor előhozatta velem Papa nagy poharát, az én icipici gyűszűm mellé tetette, megtöltette őket vízzel s azután azt kérdezte, hogy melyik van jobban tele. Mondtam, hogy az egyik éppen úgy tele van, mint a másik s hogy lehetetlenség több vizet beléjük tölteni, mint amennyi fér. Így értette meg velem az én drága Anyám, hogy az Égben a Jó Isten minden választottjának annyi dicsőséget fog adni, amennyinek az hordozója lenni tud s hogy nincs irigyelnivalója a legutolsónak a legelsőtől. Így tette számomra hozzáférhetővé a legfenségesebb titkot, értett hozzá, Anyám, hogy megadja a lelkem számára szükséges táplálékot.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 58-59.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.