24. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Földi életedben, nővérem, úgy tudom, nem tettél egy csodát sem. Ennek egy haszna biztosan volt: még csak esélyed se volt, hogy hamis Krisztussá válj, és félrevezesd Isten választottait. A csodatevés olykor Isten büntetésével ér fel, mert félelemre késztethet.
Teréz: Igen, de amit Krisztusról mondtam, az mind igaznak bizonyult, Gergely testvérem. Ezért is szeretem itt a mennyei kórusban Keresztelő Szent Jánossal együtt dicsőíteni az Urat. Itt már csak örömkönnyek várnak azokra, akik teljes szívükből alávetették magukat Isten dicsőségének.
Gergely: Teréz nővérem, ha gyermekeink látnák a szemedből pergő igazgyöngyöket, akkor rettegve borulnának le a tisztaságod előtt.
Teréz: Igen, féljenek is tőlem azok, akik a gonosszal cimborálnak! Időnként meg kell ijedniük a bűnösöknek, különben sose szállnak magukba úgy, mint a tékozló fiú.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ősapáinkat nem királyokként, hanem nyájak pásztoraiként ábrázolja a Szentírás. Amikor Isten Noénak és fiainak azt mondja: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok és töltsétek be a földet” azt fűzi hozzá: „A föld minden állata féljen és rettegjen tőletek” (Ter 9, 1-2) Mivel Isten csak azt parancsolja, hogy az állatok rettegjenek, nyilvánvalóan megtiltja, hogy az emberek féljenek tőlük. Az embert ugyanis a természet csak az oktalan állatok fölé helyezte, ezért mondja a Szentírás, hogy csak az állatok, nem pedig, hogy az emberek is féljenek tőle, mert természetellenes gőg egyenrangút félelemre kényszeríteni. Mindazonáltal szükséges, hogy az alattvalók, amennyiben Istent nem félik, féljenek vezetőiktől, mert ha az isteni büntetéstől való félelem nem tudja őket megakadályozni, legalább emberi félelemből nem követnek el bűnt. A vezetőket nem teszi gőgössé, hogy félik őket, mert nem saját dicsőségüket hajhásszák, hanem alattvalóik megigazulását keresik. Amikor a gonoszoktól megkövetelik, hogy féljék őket, olyan, mintha állatok és nem emberek fölött uralkodnának, mert ha az alattvalók állati módon viselkednek, ugyanolyan módon kell megfélemlíteni őket.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 87-88.o.)


„Ó, biztosan sírni fogok, ha meglátom a jó Istent!... Nem, mégsem. Az Égben nem lehet sírni… De igen, mert ő mondta: ’Letörlök minden könnyet’ (Jel 7,17;21,4)”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 41.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.