244. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mit mondhatok, amikor a Szeretetről dalolsz?
Teréz: Igen, például azt, hogy: „Bravó!”
Gergely: Bravó! Szóval, szereted, ha dicsérnek?
Teréz: Igen, de ha az Urat egy pillanatra is elhomályosítom, akkor inkább ne is létezzek!
Gergely: Mindig ilyen szigorú vagy magadhoz?
Teréz: Igen, de nem ez a lecsupaszítás a végső állomás. Ez csak az út a mélypont felé, az igazság felragyogása felé.
Gergely: De mi van ott? Mi van a mélyponton?
Teréz: Igen, ott az igazság van! Mi az igazság? Nem lehet megtudni, amíg bele nem pusztulunk a vágyba, a szétégésbe, hogy megtapasztaljuk.
Gergely: Értelek! Aki azt gondolja, hogy ez csak játék, tréfa, szimuláció, mint a félszívvel kérdező Pilátus, az itt fog megdögleni. A gyermekeinknek fel kell fognia már végre, hogy ez háború. A Szeretet serege üldözi a Gyűlölet seregét. Mi támadunk! Nem védekezünk, mert már győztünk!
Teréz: Igen, ez az igazság. Mindig mindenütt háború van. „Fekvőhelyemen oroszlánok tanyáznak, sírveremben vagyok, az alvilág kötelékei körülfontak és mindenki elhagyott” – joggal kiáltja a földi lét zarándoka. Lépteiket árgus szemmel figyeli az ellenség hadserege, húsz századnyi gyilkos terrorista rejtőzik minden pillanatban. Mindig mindenütt ugyanaz történik: hazugságból gyilkosság, pokolból megváltás!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A vezetőnek tudnia kell, hogy a bűnök gyakran az erények látszatát öltik magukra. A takarékosság gyakran fösvénységet takar, a pazarlás bőkezűségnek álcázza magát. A módfeletti engedékenység jóságnak hiteti magát, a féktelen harag lelki buzgóságnak. A meggondolatlan cselekvést gyorsaságnak, a lassúságot megfontoltságnak vélik.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 103.o.)


Szeretni szüntelenül

Szeretni szüntelenül,
Elégni szeretetből,
Így oszd szét mindenedet,
És légy maga a szeretet.

Szóljak bár emberi szóval, vagy akár angyalok nyelvén,
Ha nincs szeretet bennem, zengő érc vagyok csupán,
Vagy mint a pengő cimbalom hangja.

Prófétálhatok akár, vagy megfejthetek minden titkot,
Legyen bár hitem erős, mely elmozdít nagy hegyeket,
Szeretet nélkül semmit sem érek.

Pénzemet szétoszthatom a nélkülöző szegényeknek,
Testemet lángok között adhatom áldozatul,
Szeretet nélkül nem használ nékem.

(Kis Szent Teréz, Versek)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.