245. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, tudtad, hogy pont egy pont vagy, hiszen az írásaidban majdnem több a pont, mint a szó?
Teréz: Igen, pontosan egy kérdés vagyok.
Gergely: És melyik?
Teréz: Igen, íme: „Akarok-e a dicsőítés Lelkében élni egész életemben?” Amióta ezt szüntelenül kérdezem, azóta örök Vasárnap lett a létem!
Gergely: Amit mondasz, azt én is annyira kívánom, hogy ebből a szomjúságból fakad a vidámságom!
Teréz: Igen, Papa legnagyobb ajándéka, amikor felragad minket dicsőségébe, ahol végleg elhalkul az önmagunkat magasztaló ének, mert egy testben nem lehet egyszerre jelen az éhezés és a jóllakottság.
Gergely: Aki önmagát magasztalja, az az önimádat örökké éhes rabja.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és csak az lesz jóllakott, aki önmagáról teljesen lemondott. Csak az érti és érzi meg, hogy merre fúj a Lélek, akiben nem szűnik meg az Istent dicsérő ének. Ekkor már örökre belehelyezkedik a dicsőítés áramlásába. És milyen különös csoda, hogy Jézus senkitől sem tagadja meg, hogy a saját dicsőségében részesítse! Mint ahogy a szőlőtő örvendezik, amikor a szőlővessző szép szemekkel dicsekedik!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A vezetőknek nemcsak arra kell gondosan ügyelniük, nehogy valami hamisat állítsanak, hanem arra is, hogy az igazat ne adják elő hamisan és helytelenül. A szavak elveszítik erejüket a hallgatóság szívében, ha oktalan szószátyárkodással súlytalanná tesszük őket: a szócséplés rossz színben tünteti fel magát a szónokot is, aki nem tud hallgatói hasznára lenni. Jól mondja Mózes: ’Ha egy férfi teste magfolyásban szenved, tartsátok tisztátalannak’ (Lev 15,2). A hallgatók lelkében a jó szó a gondolat magva, mert miközben a fül felfogja a beszédet, az értelem gondolatokat szül. Ezért nevezik a világi bölcsek a nagyszerű igehirdetőt ’szóvetőnek’ (vö. ApCsel 17,18). A magfolyásban szenvedő tisztátalan, éppúgy, mint a bőbeszédűség rabja, aki ahelyett, hogy rendezett beszéddel helyes gondolatokat keltene hallgatósága lelkében, azzal fertőzi meg önmagát, hogy vigyázatlan szószaporításával nem új életet kelt, hanem bemocskol. Ezért figyelmezteti e szavakkal Pál tanítványát arra, hogy legyen készséges az igehirdetésben: ’Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak felett, az ő eljövetelére s az ő országára: hirdesd az evangéliumot, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan’ (2Tim 4,1-2). Előbb említi az ’alkalmast’, mint az ’alkalmatlant’, mert a hallgatók lelkében saját silányságával önmagát rontja le az, aki nem tud alkalmasan szólni alkalmatlan körülmények között.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 80-81.o.)


„Az ünnepek! ... ó, mennyi emléket idéz fel ez a szó! … Oly nagyon szerettem az ünnepeket! … Ön, drága Anyám, oly jól el tudta magyarázni a bennük rejlő misztériumot, hogy számomra valóban mennyei napok voltak ezek. Különösen a szentséges körmeneteket szerettem, micsoda öröm virágot hinteni a Jó Isten lábai elé! … de mielőtt lehullattam volna, amennyire csak tudtam, oly magasra dobtam rózsaszirmaimat és soha oly boldog nem voltam, mint mikor láttam, hogy hozzáérnek a Szentségtartóhoz … Az ünnepek! ó, ha a nagyok ritkák voltak is, minden hét hozott magával egyet, amely nagyon kedves volt a szívemnek: ’A Vasárnap!’ Micsoda egy nap volt a Vasárnap! A Jó Isten ünnepe volt, a pihenés ünnepe.” (…) „Ennek a vidám napnak, amely oly gyorsan telt el, megvolt azért a maga cseppnyi szomorúsága is. Emlékszem, hogy boldogságom az esti ájtatosságig zavartalan volt; a zsolozsma alatt viszont azon gondolkodtam, hogy a pihenés napja véget fog érni … Holnap újra kell kezdeni az életet, dolgozni kell, leckét tanulni s a szívem érezte, hogy száműzetés a föld ... Az Ég örök pihenésére a Haza napnyugta nélküli Vasárnapjára vágytam! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 54.;56.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.