248. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, igazából mi a pap feladata, nyilván nem az, hogy olyan legyen, mint a lázadó angyal?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, sok pap azért lesz lázadó angyal, mert lázas aggyal futott azután, amit megelőzhetett volna egy nagy lelki gyógyulás…
Gergely: Jaj, ha a feladat végzése közben elveszítjük egymás tekintetét, akkor mit ér az egész? Sokat segíthet egy ingyen kinyújtott gyermeki kéz, ami nem nézi a saját veszteségét!
Teréz: Igen, nem az a fontos már sokak számára, hogy Ő legyen az Úr kedves szamara, amin az egyedül szükséges felcsillanhat, hanem csak a funkciók rendezgetése jár az eszében. Ez a szemlélet kiolvaszthatatlanul beleveszik a hitegetésbe a hit helyett, a reménykedésbe a remény helyett, a szeretgetésbe a szeretet helyett.
Gergely: Tehát a pap feladata hinni, remélni, szeretni, és időnként ezt minden földi bizonyosság nélkül biztosan őrizni, létével az Isten szentségét hirdetni.
Teréz: Igen, ha a pap mer kihallgatózni a Nagy Idő fülében a lét misztériumára, akkor nem lesz semmilyen hazug felaprózódás rabszolgája.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A lázadó angyalhoz hasonlít az, aki nem akar emberekhez hasonló ember lenni. Saul érdeme volt az alázatosság, a hatalom csúcsán azonban gőgösen felfuvalkodott. Alázatossága felemelte, gőgje letaszította trónjáról az Úr tanúsága szerint: ’Nemde Izrael törzseinek feje lettél, pedig a magad szemében is kicsinek látszottál?’ (1Sám 15,17). Kicsinynek látta magát, de a földi hatalommal felruházva megfeledkezett jelentéktelenségéről. Másokhoz képest nagyobbnak képzelte magát, mert hatalma révén náluk többre volt képes. Csodálatos módon akkor volt nagy Isten előtt, amikor önmagát semminek látta; amikor önmagát kezdte nagyra tartani, Isten szemében kicsinynek bizonyult. Az alattvalók sokasága láttán a lélek gyakran felfuvalkodik, a hatalom a kevélység bűnébe csábítja és megrontja.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 89.o.)


„Ó, bocsáss meg nekem, Jézus, ha eszemet vesztem, mikor végtelenbe nyúló vágyaimat és reményeimet akarom elmondani, bocsáss meg nekem és gyógyítsd meg a lelkemet: add meg neki, amiben reménykedik!!! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 225.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.