251. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, az írás néha kész önsanyargatás.
Teréz: Igen, igen, Gergely testvérem!
Gergely: Ezért kell néha másképpen írni. Amit egy testvéred szívébe Isten szeretetéből bele tudsz írni, csak az számít.
Teréz: Igen. Igen. Igen. Nekem nem önsanyargatás újra csak azt mondani: Igen.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképpen kell figyelmeztetni a férfiakat és a nőket.
Másképpen a fiatalokat és az öregeket.
Másképpen a szegényeket és a gazdagokat.
Másképpen a vidámakat és a szomorúakat.
Másképpen az alattvalókat és az elöljárókat.
Másképpen a szolgákat és az urakat.
Másképpen a világ bölcseit és az együgyűeket.
Másképpen a szégyenteleneket és a szégyenlőseket.
Másképpen az önhitteket és a kishitűeket.
Másképpen a türelmetleneket és a türelmeseket.
Másképpen a jóakaratúakat és az irigyeket.
Másképpen az őszintéket és az álnokokat.
Másképpen az egészségeseket és a betegeket.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 121. o.)


„(…) elhatároztam, hogy most inkább, mint valaha, komoly és önsanyargató életre adom magam. Mikor azt mondom, hogy önsanyargató, nem akarom elhitetni magamról, hogy vezekeltem, sajnos, ilyet soha-soha nem tettem, nagyon távol állva azoktól a szép lelkektől, akik gyermekkoruk óta gyakorolták az önsanyargatások különböző fajtáit. Én soha nem éreztem semmiféle hajlamot ilyesmire; ez kétségtelenül gyávaságomból eredt, mert megtehettem volna, mint Céline is, hogy ezer apró leleménnyel szenvedéseket okozzak magamnak, ezek helyett mindig hagytam, hogy vattában dédelgessenek és jól tartsanak, mint egy kis madarat, amelynek nincs szüksége arra, hogy vezekeljen…”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 173-174.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.