260. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a megsózott étel bennünk életre kel. Ez az, ami a testünknek kell. Az éhező ember a szeretettel fűszerezett adománytól biztos nem fordul fel, de ha megszégyenítik, akkor jogos haragját Istenünk trónja elé röpítik.
Teréz: Igen, Gergely testérem, de hol marad a tanulság? Nem úgy ismerlek, mint akinek a beszéd szórakozás! Inkább azt gondolom rólad, hogy minden szavad aranynál is többet érő, mennyei adakozás.
Gergely: Jó! Fordítsunk a szavakon, így megváltozatjuk a világot! A só és az étel: az Evangélium és az Egyház. A test a társadalmi rendszer. Az Evangéliumot teljesen befogadó Egyház nincs társadalmi rendszerhez kötve, de persze, konkrétan az adott rendszerbe bele kell, hogy legyen nőve. Igaz, hogy mindegyik rendszert túlnövi a kereszt titka által, ami lényegileg több, mint rendszerépítő törvény. A kereszt maga a kivétel, ami nélkül nem működik az élet.
Teréz: Igen, miközben hallgattalak, a logikádra ráhangolódtam. Az Evangéliumból elsősorban nem törvények fakadnak, hanem az istengyermekség felszabadító hatalma, ahogyan hirdeti János Ige-himnusza.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Hogy ne adják későn, amit gyorsan kell, hallják meg az Írás szavait: ’Ne mondd embertársadnak: Menj, gyere máskor, holnap majd adok! Ha mindjárt adhatnál’ (Péld 3,28). Hogy a bőkezűség ürügyén vagyonukat ne fecséreljék el hasztalanul, hallják meg az Írás szavait: ’Izzadjon meg alamizsnád a tenyeredben.’ Hogy ne adjanak keveset, amikor sok kellene, hallják meg az Írás szavait: ’Aki szűken vet, szűken is arat’ (2Kor 9,6)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 192.o.)


„Egy hónapon át éltem sok szent pap társaságában és láttam, hogy ha magasztos méltóságuk az angyalok fölé emeli is őket, azzal még nem válnak kevésbé gyenge és gyarló emberekké … Ha a szent papok, akiket Jézus Evangéliumában ’A föld sójának’ nevez, azt mutatják magatartásukkal, hogy végtelen nagy szükségük van imára, mit mondjunk a langyosakról? Nem mondotta-e Jézus azt is: ’Ha a só ízét veszti, mivel fognak sózni?’(Mt 5,13) ”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 144-145.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.