262. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, úgy beszélsz, hogy súlya van a szavaidnak, mert már csak szeretetből fakadnak.
Teréz: Igen, mert aki szeret, az megvár, akkor is, ha fáj.
Gergely: Megvár vagy megver? Nem mindegy!
Teréz: Igen, Gergely testvérem, egy gyermekünk, aki rólam vette a nevét, azt hirdette, hogy a legjobbat adjuk, még ha cserébe verést is kapunk. De azért nem kell kívánnunk a verést – az viszont úgy illik, hogy ne várakoztassuk azt, akit szeretünk.
Gergely: Aki mindig azt mondja: „Várok rád!”, az erősebb, mint a halál.
Teréz: Igen, de ki mondja azt egy papnak, hogy „Várok rád!”?
Gergely: A pap hivatása úgy szeretni, hogy mindenkinek könnyű legyen megérezni: a személyében Isten mondja neki: „Várok rád!”
Teréz: Igen, megint kikerülted a kérdésemet, de hát ilyen a nemesi tekintet…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Úgy hirdesse az alázatosságot a gőgöseknek, hogy ne növelje a félénkek félelmét; úgy bátorítsa a félénkeket, hogy ne tegye féktelenebbé a kevélyeket. Úgy hirdesse a resteknek és aluszékonyaknak a jóban való szorgalmat, hogy a nyugtalanoknak ne adjon alkalmat nagyobb szabadosságra. Úgy zabolázza meg a nyugtalanokat, hogy ne altassa el tunyaságukban a lustákat. Úgy fojtsa el a türelmetlenekben a haragot, hogy ne növelje az engedékenyekben és szelídekben a nemtörődömséget. Úgy tüzelje buzgóságra a szelídeket, hogy ne táplálja a haragosok tüzet. Úgy serkentse adakozásra a fösvényeket, hogy ne eressze szabadabbra a pazarlókat. Úgy tanítsa a pazarlókat takarékosságra, hogy ne növelje a fösvények bírvágyát. Úgy dicsérje a kicsapongóknak a házasságot, hogy az önmegtartóztatásban élők ne kapjanak kedvet a bujálkodásra. Úgy emelje ki az önmegtartóztatásban élők előtt a szüzesség értékét, hogy a házasok ne undorodjanak meg a szaporodástól. Úgy hirdesse a jót, hogy elő ne mozdítsa a rosszat. Úgy dicsérje a legnagyobb erényeket, hogy a kisebbeket se becsüljék le. Úgy dicsérje a legegyszerűbb teljesítményeket, hogy hallgatói ne érjék be ezekkel, és szüntelen törekedjenek a legfőbb jó után.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 271-272.o.)


„Most már nem kívánom sem a szenvedést, sem a halált, pedig szeretem mind a kettőt, egyedül a szeretet vonz engem … Sokáig kívántam őket; birtokommá lett a szenvedés s úgy hittem, megérkeztem már a Mennyország partjaihoz, úgy hittem, hogy az apró virágot a tavaszán fogják leszakítani … most már egyedül az Istenre-hagyatkozás vezérel, más iránytűm nincsen! … Már nem tudnék forrón imádkozni másért, mint azért, hogy lelkemen tökéletesen beteljesedjék Isten akarata, úgy, hogy teremtmények ne vethessenek elébe gátat.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 208-209.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.