266. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A bűn nagyon izgató, és ha nem lenne annyira csábító, nem is lenne a bűn fejedelméhez méltó. Ennyi gúnyos dicséret jár neki, mielőtt a gyermekünk az Ige kardjával lefejezi!
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és valóban figyelmeztetni kell a bűnösöket, hogy az irgalom öröme édesebb, mint a legcsábítóbb kéjsereg, amikkel az a büdös dög tetszeleg.
Gergely: Hogy lehet egyszerre benned végtelen harag a gonosz ellen és együttérző irgalom a bűnös ember mellett? Kérlek, tanítsd erről a gyermekeinket!
Teréz: Igen, én tudom, hogy a szeretet és egyedül a szeretet az, ami mindenkit térdre kényszerít. Tehát ha szeretem az elveszetteket, akkor a gonosz lelkek félelemből térdre borulnak előttem, az emberek pedig örömkönnyekkel a szemükben térdre borulnak a Szerelmem előtt.
Gergely: Milyen csodálatos térdre rogyni Isten végtelen szeretetének súlya alatt! Ez az a boldogság, amit azok mindenkinek kívánnak, akik már megérintették Atyánkat! Teréz nővérem, annyira szükségem van rád, hogy szeretettel nézzél rám!
Teréz: Igen, az irgalom a legnagyobb hatalom, fél is tőlem az egész pokol!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„E bűnösöket figyelmeztetni kell, hogy bízzanak az irgalomban, melyért imádkoznak, nehogy túlságos aggodalmuk okozza vesztüket. Mert az Úr atyai szeretetében nem tárná elébük bűneiket, ha ő maga akarná szigorúan megbüntetni őket. Nem kétséges, hogy ítélete alól ki akarta vonni azokat, akiknek irgalmával megengedte, hogy maguk felett ítélkezzenek. Ezért mondja az Írás:’magasztaljátok hangosan’ (Zsolt 94,2). Ezért mondja Pál: ’Ha megítélnénk magunkat, nem vonnánk magunkra ítéletet’
(1Kor 11,31).” (Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 243.o.)


„Amikor az Égben leszek, úgy közeledem majd a jó Istenhez, mint Erzsébet nővér kis unokahúga a társalgó rácsa felé. --- Maga tudja, hogy mondta el köszöntőjét és fejezte be tisztelgő meghajlással. Felemelte karját, és azt mondta: ’Boldogságot mindazoknak, akiket szeretek’. A jó Isten azt fogja mondani nekem: ’Mit akarsz kislányom?’ És én azt fogom válaszolni: ’Boldogságot mindazoknak, akiket szeretek’. Hasonlóképpen fogok eljárni az össze szent előtt.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 36-37.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.