27. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, szerinted lehet egyesíteni a szüzesség értékét a házasság szentségével?
Teréz: Igen, mert mindkettőnek közös titka az, hogy önmagunkat háttérbe szorítsuk, és megengedjük Jézusnak, hogy azzá formáljon minket, ami neki tetszik.
Gergely: Ó, milyen sokszor az irigység bűnébe esnek azok, akik nem elégednek meg a saját hivatásuk szépségével. Ekkor már csak idő kérdése, hogy szétrombolja bennük az ellenség azt, amit kemény munkával felépítettek.
Teréz: Igen, ezért kell sokat, nagyon sokat imádkoznunk, Gergely testvérem, hogy a gyermekeinknek ne kelljen szégyenkezniük, amikor erényeinkre pillantanak. Akik önzők, azok meg fognak ijedni az Úr szentségétől, mert nem hordozták egymás terhét, csak a saját várukat védelmezték, és épp emiatt el is veszítették.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akik nem ismerik a testi bűnöket, figyelmeztetni kell, hogy bár a szüzesség magasabb rendű a házasságnál, ne tartsák többre magukat a házasoknál: ezzel a szüzességnek is megadják az elsőséget, magukat viszont háttérbe szorítják, így nem veszítik el azt, amit nagyobbra becsülnek, de megőrzik magukat az üres hiúságtól. Inteni kell őket, hogy a világiak magatartása gyakran megszégyeníti az önmegtartóztatók életét, mert ők azt is megteszik, amire nem kötelesek, míg ezek hivatásuk teljesítésére sem törekszenek teljes szívvel. Ezért helyesen mondja a próféta: „Pironkodjál, Szidón mondja a tenger”(Iz 23,4)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 239.o.)


„Tudom, vannak szentek, akik életüket meglepő vezeklésben töltötték, hogy bűneikért engeszteljenek; de mit tegyünk? ’Több lakás van a mennyei Atya házában’(Jn 14,2), Jézus mondta, és ezért követem azt az utat, amelyet megszabott számomra. Igyekszem többé semmiben sem foglalkozni magammal, és Jézusra hagyom, mit méltóztatik lelkemben művelni, mert nem azért választottam a kemény életet, hogy saját hibáimért engeszteljek, hanem a másokéért.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 67.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.