272. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Egy tiszta gondolat felülmúlja a csillagokat.
Teréz: Igen, és egy tiszta név az égen is túlra ér.
Gergely: De vajon mit tegyünk, Teréz nővérem, hogy a gyermekeink megismerjék Jézus nevének tiszta erejét?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, ez jó kérdés, mert megújítja az imádkozók szívét. Én meglátogatom őket, amikor alszanak, hogy Jézus nevét a fülükbe suttogjam. Te pedig közben fogd le az ördögöt, hogy ne tudja bennük elfojtani a Szent Névből fakadó örömöt.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A vezető gondolatai legyenek tiszták. A lelkipásztor gondolatai legyenek mindig tiszták, mert semmiféle tisztátalanság nem szennyezheti be azt, aki magára vállalta, hogy másoknak még a szívéből is kitörli a fertőt: tisztának kell lennie a kéznek, mely le akarja mosni a szennyet, nehogy sárosan még jobban bemocskolja a tárgyat. Ezért mondja a próféta: ’Tisztuljatok meg, akik az Úr edényeit hordozzátok’ (Iz 52,11). Azok hordozzák az Úr edényeit, akik vállalják, hogy felebarátaik lelkét életszentségük révén elvezetik az Örök Szentélybe. Gondolják meg, hogy milyen tisztán kell tartaniuk lelküket, hiszen arra kötelezték magukat, hogy élő edényeket visznek az Örökkévalóság templomába.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 70-71.o.)


„Megértettem, hogy az igazi nagyság a lélekben lakik és nem a névben, mint ahogy Izaiás mondja: ’Az Úr MÁS NEVET fog adni választottainak” (Iz 65,15) és Szent János is mondja: ’A győztes egy fehér követ fog kapni, amelyre ÚJ NÉV van írva, amelyet senki sem ismer, csak aki kapja”. (Jel 2,17) Tehát a Mennyekben fogjuk megtudni, hogy milyenek a mi nemesi előneveink. Akkor mindenki megkapja Istentől a dicséretet, melyet megérdemel (1Kor 4,5) és az, aki a földön, Jézus iránti szeretetből, a legszegényebb, a legelfelejtettebb akart lenni, az lesz a legelső, a legnemesebb és a leggazdagabb! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 144.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.