274. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, meg kell tanulnunk azt, hogy az emberek, hogyan tudják elfogadni a szeretetünket.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, soha nem az a csoda, ha ajándékot adunk, hanem az, ha el is fogadják.
Gergely: Megérthető és elfogadható szeretetet kell nyújtanunk, olyat, ami szabadon hagyja a másikat, nem kényszeríti semmire, mégis fölemeli őt.
Teréz: Igen, milyen sokszor ügyetlenül szeretünk, és erre ügyet sem vetünk…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„… akik nem fogadják el a keresztény vallást, azokat kedvesen és nagylelkűen, figyelmeztetéssel és rábeszéléssel kell a hit egységére vezetni; a nyomás és a félelem elrettenti azokat az embereket, akiket az Ige édességével és a közelgő végítélet félelmével megnyerhettünk volna hitünknek.”
(Nagy Szent Gergely, Ep. I, 34., idézi: Markus, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 121-122.o.)


„(…) egyszer, ima alatt, megértettem, hogy az én fogadalomtétel utáni vágyamba nagy önszeretet vegyül; miután Jézusnak adtam magam, hogy neki örömet szerezzek, hogy vigasztaljam, nem kívánhatom tőle, hogy az én akaratomat tegye az övé helyett; megértettem azt is, hogy egy jegyesnek fel kell ékesítenie magát menyegzője napjára s én ennek érdekében semmit sem tettem még … Ekkor ezt mondtam Jézusnak: ’Ó, én Istenem! nem kérem tőled, hogy szent fogadalmamat letehessem, addig fogok várni, amíg csak akarod, csak azt nem akarom, hogy az én hibám késleltesse a veled való egyesülésemet, éppen ezért minden gondom az lesz, hogy drágakövekkel ékesített, szépséges ruhát készítsek magamnak; bizonyos vagyok benne, hogy ha díszeit elég gazdagnak találod, az összes teremtmény együttvéve sem akadályozhat meg abban, hogy leszállj hozzám és én örökre egyesüljek veled ó, én Édesem! …”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 187-188.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.