277. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Egy kisgyermek könnyen szerethető. Ezért akarsz te mindig gyermek maradni, hogy nagyon szeressenek, igaz, Teréz nővérem?
Teréz: Igen, mert csak akkor válhatok szeretetté, ha nem bújok el egy labirintus mélyén, hanem a szívemhez való biztos kulcsot adok annak, aki kérné.
Gergely: Édes harmatom, én kérem azt a kulcsot!
Teréz: Igen, oda is adom, ha a kérdésemre a jó választ meghallom!
Gergely: Na, ki vele!
Teréz: Igen, íme: „Mért szeret téged, Jézus, drága Gergelyem?”
Gergely: Azért, mert az Igazságot szeretem, hiszen mindenhol hirdetem. De azt is tudom, hogy nem tudnám Őt szeretni, ha Ő ezt bennem önmagától meg nem teszi.
Teréz: Igen, a kulcs már a tied, és fordul is a zár, itt a Szentháromság titkára tapintottál, a szavaidból, íme, a fordítás: A Fiú a Szentlélekben szereti az Atyát, amikor a teremtmény engedi magában megdicsőíteni a Királyok Királyát!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Az isteni gondviselés különböző rendekre és rangokra osztotta a társadalmat, ahol a kisebbnek tisztelettel kell viseltetnie a nagyobb iránt, a nagyobbnak pedig szeretettel kell kezelnie a kisebbet, hogy különbségeik egyetértő egységgé olvadjanak és minden hivatal helyesen működjön. A világegyetem ugyanis nem létezhetne, ha nem engedelmeskedne e változatos rendnek. Teljes egyformaságban és egyenlőségben a teremtményeket nem lehetne kormányozni, de így nem is élhetnének, hiszen a mennyei seregek példáján is láthatjuk, hogy az angyalok és az arkangyalok sem egyformák, hanem különböző ranggal és hatalommal bírnak…”
(Nagy Szent Gergely, Ep. V, 59., idézi: Markus, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 130.o.)


„Szerencsémre, esténkint mindig az atyai tűzhelynél lehettem, akkor azután kitárult a szívem, Királyom térdére pattantam, elmondva, hogy milyen osztályzatokat kaptam s az ő csókja elfeledtette minden bánatomat … Milyen örömmel hoztam hírül első (bibliai) fogalmazásom eredményét, a maximális pontszámból csak egyetlen hiányzott, az is azért, mert nem tudtam Mózes apjának a nevét … Így tehát az első lettem és szép ezüst kitüntetést hoztam haza. Jutalmul Papától négy sous-t kaptam, dobozba tettem, amelybe azután csaknem minden Csütörtökön új, csinos kis pénzdarab került, mindig ugyanakkora … (ehhez a dobozhoz nyúltam azután, ha nagy ünnepeken gyűjtéskor a magaméból akartam alamizsnát adni, akár hitterjesztés, akár valami hasonló jótékony mozgalom számára.)”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 65.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.