278. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, Krisztus testét magunkhoz venni azt is jelenti, hogy maga a Mester a szenvedőket általunk akarja megszeretni.
Teréz: Igen, az áldozás nem színészmutatvány, hiszen a mindenség szenvedése valóságosan belénk száll. Gergely testvérem, aki hittel áldozik, annak életében a lehetetlen valósággá változik.
Gergely: Isten mindennapra adott nekem egy szent pillanatot, amikortól enyém lett a konszekráló hatalom. Hittem, hogy megváltoztathatok mindent, amire a gyermekeinknek még nincs elég hite.
Teréz: Igen, hiszek neked! És én pedig mindig a papok mellé állok, hogy legyőzzük együtt a világot!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Mérjék fel a viszálykeltők, hogy milyen sokféle vétket követnek el, mert egyetlen rossz elkövetésével az összes erényt kitépik az emberek szívéből. Egyetlen bűnnel számtalan bűnt követnek el, mert a civakodás kioltja az erények szülőanyját, a szeretetet. Isten szemében nincs értékesebb a szeretet erényénél, ezért a Sátán számára sincs kívánatosabb a szeretet pusztulásánál. Aki civakodásával kioltja a felebaráti szeretetet, baráti szolgálatot tesz Isten ellenségének. A Sátán azért zuhant le a mennyből, mert a szeretet kialudt a szívében: ugyanígy a szeretet kioltásával zárja el a megsebzett szívek mennybe vezető útját.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 209.o.)


„(…) úgy hallottam: első áldozásunk napján mindent elnyerünk, amit csak kérünk; ez a gondolat megvigasztalt, s jóllehet, nem voltam még hat éves, ezt gondoltam: ’Imádkozni fogok a szegényemért első áldozásom napján.’ Öt év múlva beváltottam az ígéretemet s remélem, hogy a jó Isten meghallgatta az imát, melyet Ő sugallt nekem, misztikus testének egyik szenvedő tagjáért …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 50-51.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.