28. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Milyen nagyot tévednek azok, akik azt képzelik, hogy Isten betegséget küldött rájuk! Ez a rágalom sokak szívében mélyen gyökeret vert.
Teréz: Igen, de talán még nagyobb rabságban sínylődnek azok, Gergely testvérem, akikre rangkórságot köpött felfuvalkodott ellenségünk.
Gergely: Teréz nővérem, ahogyan nem lehet hosszú távon valódi békét teremteni erőszakkal, éppúgy totális ellentmondás a minden alázat Urát kevély lélekkel szolgálni.
Teréz: Igen, ezért van oly nagy szükségünk szelíd Anyánk hamisítatlan mosolyára. Aki az ő seregének lovagja, az a Mosoly-rend élharcosa!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Aki tehát nem a nemes feladat szolgálatát, hanem a tisztség dicsőségét keresi, az maga tanúsítja, hogy nem a püspökségre vágyik. Az efféle nemcsak nem szereti a szent hivatalt, de nem is ismeri: a kormányzás legmagasabb tisztségére áhítozván titkon azon bízik, hogy mások neki vannak alávetve, örül annak, hogy dicsérik, dagad a keble, hogy ilyen magas megtiszteltetés érte, ujjong, hogy javai egyre bőségesebbek. Világi dolgoknak örül hivatalában, ahol a világról teljesen el kellene feledkeznie. Mert amikor a lélek felfuvalkodottan akar eljutni az alázatosság csúcspontjára, mást kíván magában, mint amit külsőleg mutat.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 55.o.)


„Az a betegség, amely megtámadott, egészen bizonyosan a gonosz lélektől származott, aki az ön Kármelbe-lépése felett dühöngve, rajtam akarta kitölteni a bosszúját a kár miatt, amit családunk fog majd a jövőben okozni neki, de nem tudta, hogy az Ég édes Királynője virraszt a törékeny kis virág felett, mosolyog rá trónja magasából, készen áll arra, hogy végét vesse a viharnak abban a pillanatban, melyben az ő virága menthetetlenül összetört volna …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 74. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.