280. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Jót akarni helyes eszközzel – ez mindenkit lefegyverez.
Teréz: Igen, még Papát is.
Gergely: Teréz nővérem, mi már értjük egymást fél szavakból, mert az életünk teljesen a Szentlélekre hangolt. De a gyerekek miatt, kérlek, fejtsd ki, mi a lényeg.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, túl sok keresztény életét jellemzi két súlyos tévedés. Először is arról akarják meggyőzni Papát, amiről inkább önmagukat kellene: vagyis, hogy végre hallgassa meg őket. Tehát előbb el kellene hinniük, hogy Papa már tényleg meghallgatta minden kérésük. Erről meggyőzni a saját szívük az igazi kérdésük! A másik pedig az, hogy csak nagyon kevés gyermekünk győzi meg önmagát, hogy előbb ő maga valóban elfogadja Papánk akaratát, ami a tiszta jóság, nem pedig kényszerű rabszolgaság.
Gergely: Jó, de mit tegyenek, rögtön hallom a kérdésüket!
Teréz: Igen, önfeledten örvendezzenek, mert Papa mint saját tulajdonát megfizette minden gyermeke árát. A legdrágábbat adta értük oda, hogy végleg beléjük oltsa: Istennek a gyermekénél semmi sem fontosabb!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ha találsz valamit, ami jogilag az egyházat illeti, óvakodj attól, hogy erőszakkal követeld vissza, különösen azért, mert kiátkozás terhe alatt megtiltom, hogy egyházunk tulajdonjogot formáljon bármilyen városi vagy vidéki birtokra. Ami a szegényeké (azaz az egyházi birtokok), azt ezen a jogon követeljük. Máskülönben ha jót akarunk tenni, de helytelen eszközökkel, a Mindenható Isten igazságtalannak fog ítélni bennünket, éppen akkor, amikor igazunkat keressük.”
(Nagy Szent Gergely, APP. I, idézi: Markus, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 170.o.)


„Arra köteleztek, hogy fogadalomtételem napján papa gyógyulását kérjem. De számomra lehetetlen volt mást mondani, mint ezt: Istenem, kérlek, legyen az a te akaratod, hogy papa meggyógyuljon.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 63.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.