281. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A beláthatatlanra való várakozás az igazi helytállás. És ez végtelenül nehezebb, mint egy előre kiszámított perc a tüzes kemencében, biztosan számítva a gyors segítségre.
Teréz: Igen, az élet komolyságához tartozik, hogy nem kapunk garanciát a létezésre. Türelmesen várni a szeretetre már maga is szeretet – ez az első képletem.
Gergely: Valóban. A kegyelem sem garancia, hanem a mennyország aranya, ami azok kezében szaporodik, akik addig várnak, amíg az Úr a látóhatáron fel nem tűnik.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, még ha fentről nézve csak egy karnyújtásnyira van tőlünk a vágyálmunk teljesülése, és közben ezt nem látjuk, akkor, ha túl gyorsan cselekszünk, szánalmas tévedésbe eshetünk.
Gergely: Teréz nővérem, a tévedés felismerése akkor igazán szép, ha észrevesszük, hogy ez a gondolkodásunk rendszerében már eleve tény.
Teréz: Igen, mert senki sem tud helyesen gondolkodni, ha nem akarja kivárni, amíg az Igazság magától világít. Ezer évig vagy egy napig, előre nem tudva, hanem bizalommal várakozva – ez a hit képlete. És erről a hitről számot adni – ez a bölcsesség lényege. Most már mutatja mind a három tételem, hogy a szeretet tudománya többet használ nekem, mint a lélegzésem.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akik nem ismerik a testi bűnöket, figyelmeztetni kell, hogy annál jobban féljenek a mélybe zuhanástól, minél magasabban állnak. Hívjuk fel figyelmüket, hogy az ellenfél nyilai annál sűrűbben érik őket, minél kiemelkedőbb helyen tartózkodnak. Hevesebben támadják azt, aki azt hiszi magáról, hogy nem tudják legyőzni; és a bukás annál elviselhetetlenebb megaláztatás számára, mert látja, hogy testileg gyarló emberek harcolnak ellene. Figyelmeztetni kell őket, hogy mindig az örök jutalom lebegjen szemük előtt, és akkor örömmel fognak küzdeni az ellenük támadó kísértésekkel. Mert ha tekintetünket az örök boldogságra irányítjuk, könnyen elviseljük a földi élet megpróbáltatásait.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 237-238.o.)


„A Szeretet tudománya, ó igen! ez a szó édesen muzsikál a lelkemben, egyesegyedül erre a tudományra vágyom. Mikor már odaadtam érte minden kincsemet, úgy érzem, mint az Énekek Éneke jegyese: hogy semmit sem adtam … (Én 8,7) Annyira megértem, hogy csakis a szeretet tehet minket kedvessé a Jó Isten előtt, hogy ez a szeretet az egyetlen jó, amire törekszem. Jézus kedvét leli abban, hogy megmutassa nekem az egyedüli utat, amely ehhez az Isteni olvasztókemencéhez vezet s ez az út a kicsi gyermek ráhagyatkozása, aki félelem nélkül alszik el Atyjának karjaiban … „Aki egészen kicsi, jöjjön hozzám” (Péld 9,4) mondta a Szentlélek Salamon ajkaival és a Szeretetnek ugyanez a Lelke mondotta még, hogy ’A kicsiny … irgalmat talál’ (Bölcs 6,6).”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 218-219.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.