285. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Halld a Szentírás szavát, te aranyos kis fehér bárány!
Teréz: Igen, boldogan bégetek, mert téged hallgatva mindent megértek!
Gergely: Isten irgalmat akar, nem áldozatokat. Ezért az Úr Jézus sohasem kért engedélyt a kishitű farizeusoktól, hogy vajon megsegítse-e irgalmával a rászorulót! A csoda az Ő irgalmában van.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de nekem engedélyt kellett kérnem a fél világtól, és végül a Szentatyától, hogy én magam tényleg elhiggyem, a célom nem leányos vágyálom.
Gergely: Ezt jól mondtad, Terézkém, hiszen az az oroszlán nem a torkod átharapását kívánta, hanem a szándékaidat tisztázta.
Teréz: Igen, tudom, tudom… A keserű kehely többet ér, mintha a kívánságunk rögtön célhoz ért. Jobb az Egyház szívében az Igét hallgatva érlelődni, mint a magány poklában az ördög zagyvaságain mérgelődni.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ha az olvasó nem emelkedik fel az isteni magasságokba, a meg nem értett isteni igék is a földön poroszkálnak… Az ember akkor érez rá a szent szöveg mennyei ihletettségére, ha a szemlélődés kegyelme révén eljut a mennyei dolgok magaslatába. Akkor értjük meg a Szentírás csodálatos és kimondhatatlan hatalmát, ha lelkünket átjárja az isteni szeretet… Ha az olvasó értelme felemelkedik, a szent szöveg vele együtt szárnyal a magasba… (…) Ha cselekvő életet élsz, a Szentírás veled együtt dolgozik. Ha szellemed megállapodott, a Szentírás veled együtt áll őrt. Ha Isten kegyeleméből elérkeztél a szemlélődéshez, a Szentírás veled együtt repül felfelé.”
(Nagy Szent Gergely, HEz I, 7., 8-9., RP III. Prol; idézi: Markus, A. Robert, Nagy Szent Gergely és kora, 75-76.o.)


„’Úgy készítem el nektek királyságomat, ahogyan Atyám nekem készítette el azt.’ (Lk 22,29) Vagyis keresztet és megpróbáltatást tartogatok a számodra, – így leszel méltó arra, hogy birtokba vedd ezt a királyságot, amely után áhítozol; miután szükséges volt, hogy a Krisztus szenvedjen s ezáltal menjen be az ő dicsőségébe, (Lk 24,26) ha az ő oldalán akarsz helyet foglalni, idd ki a helyhet, amit Ő maga is kiivott … (Mt 20,21-23) Ezt a kelyhet a Szentatya nyújtotta nekem és könnyeim összevegyültek a keserű itallal, amellyel megkínáltak.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 159-160.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.