290. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mi a tény és a megismerés közt az összefüggés?
Teréz: Igen, a tények makacs dolgok, mondta, aki kegyetlenül parancsolt és milliókat gyilkolt, amikor a fél világon uralkodott, pedig amikor a pályáját kezdte, még kispapként a Kyrie eleisont zengte. A hit tehát elveszíthető, amikor a sátán ringatja körülöttünk a bölcsőt. Ha a gondolataink kezdeti lendületét a gonosz sugallja, akkor a tetteink gyümölcsét is ő aratja.
Gergely: Tehát az életút mutatja meg, Teréz nővérem, hogy a megismerés milyen tényben rejlett?
Teréz: Igen, mert aki hisz a Szeretetben, az megismeri a semmihez se fogható tényt: a Szeretet uralkodik a világon.
Gergely: Minden tény efelé mutat, és aki hűségesen hirdeti, az maga is még jobban megismeri.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék! Ez is tény, és egyben a legmakacsabb remény!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Pálnak esze ágában sincs parancsolni a hitbuzgó testvéreknek: ’Nem uralkodni akarunk rajtatok hiteteken keresztül, hanem inkább örömötökben szeretnénk közreműködni’. És azonnal hozzáfűzi: ’A hitetek ugyanis szilárd’ (2Kor 1,23). Ezzel megmagyarázza, mit is akart mondani: azért nem uralkodunk rajtatok, mert szilárdak vagytok a hitben, egyenlőek vagyunk veletek a hitben, és tudjuk, hogy ti is erősek vagytok benne. Akkor sem tartotta magát testvérei elöljárójának, amikor ezt mondta: ’olyan szelíden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekeit dajkáló anya’ (2Tesz 2,7) Sőt, kijelentette: ’Magunkat csak úgy hirdetjük, mint a ti szolgátokat Jézus kedvéért’ (2 Kor. 4, 5) Mihelyt azonban büntetendő bűnre bukkant, azonnal kibújt belőle a tanító és felkiáltott: ’Mit akartok? Vesszővel menjek hozzátok?’ (1Kor 4,21)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 90-91. o.)


„Isteni Jézus, hallgasd meg imámat, amelyet azért végzek, aki hithirdetőd akar lenni, őrizd meg őt a világ veszedelmei közepette, éreztesd meg vele egyre inkább a múló dolgok semmi voltát és hiábavalóságát, valamint azt a boldogságot, amelyet mindezeknek irántad való szeretetből történő megvetése nyújt! Már most hasson fennkölt apostolkodása azokra, akik körülveszik, legyen Szent Szívedhez méltó apostol…”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 29.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.