294. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, az emberek Krisztushoz vezetésében hatásosabb az egyszerű, szelíd csend, mint az okos szórengeteg.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, mint ahogy erősebb volt Johanna egyetlen szava, mint a hóhér fáklyája, éppúgy nekünk is meg kell tanítani gyermekeinknek azt a szót, azt az igazán elragadót!
Gergely: És mi volt az a szó?
Teréz: Igen, Jézus.
Gergely: Az emberi beszéd tökéletes szórendje: Jézus Krisztus. Az univerzum kommunikációjának felkiáltó jele: Jézus Krisztus. A szeretet beteljesülése: Jézus Krisztus.
Teréz: Igen, a börtönök lerontója: Jézus Krisztus. A lusták lángra lobbantója: Jézus Krisztus. A tévedők tanítója: Jézus Krisztus. A gyermekeink megmentője: Jézus Krisztus.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A szelídek gyakran tunya hanyagságban lustálkodnak, a hirtelenharagúak pedig vélt buzgalmukban tévednek. Azok erényéhez titokban társul a bűn; ezek ragyogó erénynek tartják bűnüket. Azokat figyelmeztetni kell, hogy óvakodjanak attól, ami közel áll hozzájuk, ezeket pedig, hogy tartsanak attól, ami bennük rejtőzködik; azoknak azt kell észrevenni, ami nincs meg bennük, ezeknek azt, amijük van. A szelídek legyenek tevékenyebbek, a haragosak ítéljék el indulatosságukat. Figyelmeztessük a szelídeket, hogy legyen meg bennük az igazság buzgalma, a haragosakat pedig hogy buzgóságukat szelídséggel párosítsák.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 174.o.)


Azt a Jeanne d’ Arc fényképet mutatták neki, amely a börtönben ábrázolja. „A szentek engem is bátorítanak fogságomban. Azt mondják: amíg vasra vagy verve, nem teljesítheted küldetésed. De később, halálod után, eljön számodra is a munka és a hódítás ideje.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 91.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.