297. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a szeretet nem hirtelenkedik, még akkor se, ha olykor hirtelen teljesen megjelenik.
Teréz: Igen, sokat kell harcolni, elrejtetten, csendben imádkozni. De Gergelyem, mondd meg nekem, ha az Úr kezében én vagyok a tegez és a te a nyíl, akkor ki a céltábla és ki az íj?
Gergely: A céltábla annak a gyermekünknek a szíve, aki éppen most hallgatja a beszélgetésünket. Az íj pedig maga a Szentlélek, mert nem a mi erős egyéniségünk a lényeg, ezzel még senki nem győzné le azt a gonosz férget.
Teréz: Igen, és ki céloz?
Gergely: Az Atyaúristen, aki Atyánk, mert mindig hazavár, Urunk, mert eldönti a sorsunk és Istenünk, mert mindent neki köszönhetünk.
Teréz: Igen, a szentek pedig énekelnek, amikor a gyermekeink célba érnek, de előbb meg kell érni bennük a legfontosabb igének.
Gergely: És melyik az?
Teréz: Igen, íme: „Úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket!” – mondta, aki a Szerelmes énekét dalolta.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképp kell figyelmeztetni azokat, akik hirtelen felindulásból és azokat, akik érett megfontolásból vétkeznek. Azokat, akik hirtelen szenvedélytől legyőzetve vétkeznek, inteni kell, hogy ne feledjék: a földi élet mindennapos küzdelem, melyben szívüket a gondos félelem pajzsával kell eltakarniuk, mert soha nem lehet tudni, honnan éri támadás; rettegjenek az incselkedő ellenség alattomos nyilaitól és e kétes kimenetelű harcban a lélek erős sáncai mögé vonulva lankadatlan éberséggel oltalmazzák magukat. Ha valaki nem vigyáz körültekintően szívére, kiteszi az ellenség álnok nyilainak: ez ugyanis annál bátrabban rohan valakinek neki, minél inkább látja, hogy nem védelmezi az éberség vértje.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 255.o.)


„Visszaemlékezve Elizeus kérésére, mellyel merészelt Atyjának, Illésnek LELKÉBŐL KÉTSZERES OSZTÁLYRÉSZT (2Kir 2,9) kérni, az Angyalok és a Szentek elé járultam és ezt mondtam nekik: ’A teremtmények legkisebbike vagyok, ismerem nyomorúságomat és gyengeségemet, de azt is tudom, hogy a nemes szívek és a nagy lelkek mennyire szeretnek jót tenni; kérve kérlek tehát benneteket, ó Mennyeknek Boldog lakói, kérve-kérlek, FOGADJATOK GYERMEKETEKKÉ, egyedül titeket fog megilletni az a dicsőség, melyet általatok elnyerek, de hallgassátok meg kegyesen az imámat, tudom, hogy vakmerő, azonban én mégis azt merészelem kérni, hogy KÉTSZERES OSZTÁLYRÉSZT kaphassak a TI SZERETETEKBŐL.’”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 230.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.