3. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Mivel a csorbítatlan valóságban vagyunk, ezért úgy ismerlek téged, Teréz nővérem, hogy ez neked nem okozhat csalódást.
Teréz: Igen, mert Jézusban szeretsz engem. Aki így szeret, mint te, Gergely testvérem, annak már nem kell más gazdagság, csak az Úr Lelkének szabadsága.
Gergely: Jézus leereszkedett hozzád, mert nem mások ragyogásában gyönyörködtél, hanem csak az Úr szépségében.
Teréz: Igen, mert sosem voltam képes szolgaként félni a Jóisten büntetésétől.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azoknak, akik rettegnek a büntetéstől, meg kell mondani, hogy ne sóvárogjanak földi javak után, hiszen látják, hogy azt a gonoszok is birtokolják, és ne meneküljenek a jelen élet bajaitól, mintha elviselhetetlenek volnának, hiszen köztudott, hogy e földön a jókat is sújtják a gondok. Inteni kell őket, hogy ha igazán mentesek akarnak maradni a rossztól, az örök büntetéstől féljenek, de ne állapodjanak meg ennél, hanem növekedjenek önzetlenül és szabadon a szeretet kegyelmében. Írva van ugyanis: „A szeretetben nincs félelem" (1Ján. 4, 18) Továbbá: „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk: Abba, Atya!" (Róm 8, 15) Ezért mondja ugyanez a tanító: „Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” (2Kor 3,17)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 143-144.o.)

„Kedves kis Testvérem, meg kell vallanom, hogy levelében van valami, ami fájdalmat okozott nekem: s ez az, hogy nem olyannak ismer, amilyen a valóságban vagyok; igaz, hogy aki nagy lelkeket akar találni jöhet a Kármelbe; amint az érintetlen erdőkben a világ számára ismeretlen illatú és szépségű virágok fakadnak; Jézus irgalmában azt akarta, hogy ezek között a virágok között kisebbek is nőjenek; sohasem tudom ezt neki eléggé megköszönni, mert ennek a leereszkedésnek köszönhetem, hogy én szegény, ragyogás nélküli virág ugyanabban a talajban vagyok, mint nővéreim, a rózsák.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 54-55.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.