30. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Csak az Istenben egyesült lelkek tudják kihúzni a halakkal teli hálót.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, ez tehát a válaszod azok sóhajára, akik szakadatlanul ostromolják az eget nagy halakért.
Gergely: Teréz nővérem, az Üdvözítő egyetlen kívánsága, hogy minden halacskáját a bárkájában lássa.
Teréz: Igen, de mily félelmetes munka a nagy vizek hátán dolgozni! Aki meg akarja látni az Úr hatalmas tetteit, annak szentségre kell szoktatnia az ösztöneit.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azok, akik elöljárók szeretnének lenni, többnyire a következő apostoli szövegre hivatkoznak: „aki püspökséget kíván, derék dolgot kíván” (1Tim 3,1) Pál dicséri a kívánságot, de rögtön félelmet is ébreszt az iránt, amit dicsért, mert nyomban hozzáteszi: „a püspöknek azonban feddhetetlennek kell lennie” (1Tim 3,2) A szükséges erényeket felsorolva mutatja ki, hogy mit ért feddhetetlenség alatt. Dicséri a kívánságot, de megfogalmazásával el is ijeszt tőle, mintha nyíltan kijelentené: „dicsérem, amit kerestek, de először legyetek tisztában azzal, amit kerestek.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 54.o.)


„Úgy tűnik nekem, hogy az isteni Üdvözítő azért méltóztatott egyesíteni lelkünket, hogy a bűnösök üdvén dolgozzunk, mint ahogy egykor egyesítette Tiszteletreméltó de la Colombiere atya és Boldog Margit Mária lelkét.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 53.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.