306. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Az igazság, a szeretet, a jóság van olyan erős, hogy önmagában megáll. Nem nekem kell megvédeni az igazságot, mert az igazság megvédi önmagát.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, és mégis kéri a szád…
Gergely: Jó, jó, de nincsenek mindenütt szentek, és mégis forog a Föld, üdvözülnek az emberek.
Teréz: Igen, mert Jézus nem szigeteket épít, hanem hidakat, ahogy már megmondtam!
Gergely: Teréz nővérem, most vitatkozunk?
Teréz: Igen, mert így barátkozunk. Ha az első apostoli zsinaton nem lett volna heves vita, akkor bizonytalan maradt volna a trombita. De a Szeretet Lelke mindenkit annyira feltüzesített, hogy készek lettek saját vérükkel gyógyítani az elveszetteket.
Gergely: Tehát tied a végszó?
Teréz: Igen, mert a szeretetben te elnökölsz, én pedig az alvó figyelmet felköltöm.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Gyakran megtörténik, hogy míg a pap részvéttel hallgatja végig mások bűneit, az elmondott kísértések őt magát kezdik gyötörni: mert bemocskolódik a medence vize is, melyben népek sokasága mossa meg magát. Magára véve a tisztálkodók szennyét, elveszti saját áttetsző tisztaságát. Ettől a veszélytől azonban a lelkipásztornak nem kell félnie, mert Isten mindent gondosan mérlegel, és annál könnyebben szabadítja meg az őt sanyargató kísértésektől, minél könyörületesebben szán másokat.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 25.o.)


„Vajon nem az imából merítették-e a Szent Pálok, Ágostonok, Keresztes Szent Jánosok, Aquinói Szent Tamások, a Ferencek, a Domokosok és Istennek annyi többi kiváló Barátja azt az Isteni tudományt, amely a legnagyobb géniuszokat bűvölte meg? Egy Tudós ezt mondja: ’Adjatok egy emelőt, egy szilárd pontot, és kifordítom sarkaiból a világot.’ Ami nem adatott meg Archimedesnek, mivel kérésével nem Istenhez fordult, s mivel az csak anyagi természetű volt, egészen, a maga teljességében adatott meg a Szenteknek. A Mindenható odaadta nekik szilárd pontnak: ÖNMAGÁT ÉS EGYEDÜL CSAK ŐT MAGÁT; emelőnek: a szeretet tüzétől lángoló Imát, s így van az, hogy ők kiforgatják a sarkaiból a világot; így van, hogy a még harcoló Szentek kiforgatják s hogy az eljövendő Szentek is ki fogják forgatni a világ végezetéig.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 310-311.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.