307. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, nem lehet egyszerre kettőt választani. Nem lehet egyszerre két utat járni.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, egyetértek veled és a Kedvesemmel. A Kedvesem az enyém, s én az övé vagyok. Ebben nincs logika, nincs önmagában álló, másik nélküli okozat. Ő szeret, én szeretem – így ketten vagyunk az egyetlen Kegyelem. Egymásé vagyunk. De folytasd tovább a gondolatod, nehogy egy értékes gyémánt benned maradjon!
Gergely: Köszönöm a figyelmességed! Tehát nem lehet egyszerre két utat járni, rabolni és közben másokról gondoskodni. Az ilyen mesterkélt érzelem valójában kegyetlen gyötrelem. A lelkiismeret belső, isteni önfénye más, mint a bűn sötét és hideg önkénye.
Teréz: Igen, ha valamit választok, ha valaki mellett döntök, akkor ezzel együtt, ha akarom, ha nem, másvalamit, másvalakit visszautasítok. Minden választás egy félreállítás, és egy makacs haladás. Aki pedig nem dönt, ahhoz eljön az ördög, és a tétova óda eredménye, hogy az útszélre hullott mag a madarak elesége…
Gergely: Éppen ezért, aki nagyot akar, szokjék fegyelemre. Elégedjen meg az Egyetlennel, aki a lényegre figyel.
Teréz: Igen, a lényeg pedig az, ami a dolgot azzá teszi, ami. Az Egyetlen az igazi kincs, Őérte érdemes mindent feladni, és Ő biztos, nem fog hazudni.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akik mások javait erőszakkal akarják elvenni, figyelmeztetni kell: hallgassák csak, mit mond az ítélet napján az Úr: ’Éhes voltam s nem adtatok ennem. Szomjas voltam és nem adtatok innom. Idegen voltam s nem fogadtatok be. Nem volt ruhám se nem ruháztatok fel. Beteg és fogoly voltam s nem jöttetek el meglátogatni’ (Mt 25,42-43). Mindezt így vezeti be: ’Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, mely a sátánnak és angyalainak készült!’ (Mt 25,41) Nem vádolja rablással és erőszakoskodással, mégis a gyehenna örök tüzére veti őket! Ha azok így bűnhődnek, akik semmi mást nem tettek, csak rendetlenül ragaszkodtak saját javaikhoz, kiszámíthatjuk, mekkora büntetés sújtja majd azokat, akik másét erőszakkal eltulajdonítják. Fontolják meg, mekkora büntetés jár a rablott jószágért, ha a szét nem osztott tulajdon is kárhozatba dönt. Mérlegeljék, mit érdemel az elkövetett jogtalanság, ha a szeretetszolgálat elmulasztása ekkora büntetést von maga után. Ha erőszakkal el akarják tulajdonítani a másét, hallják meg az Írás szavait: ’Jaj annak, aki máséból gyűjtöget! Vajon meddig gyűjti maga ellen a sűrű sarat?’ (Hab 2,7) Fösvény módra sűrű sarat gyűjteni magunk ellen annyi, mint földi vagyonunkat bűnnel tetézni.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 194-195.o.)


Szeptember 8-ának reggelén elárasztott a béke s ebben a ’minden érzést felülmúló’ (Fil 4,7) békében tettem le Szent Fogadalmamat … Nem mennydörgés és villámlás, vagyis különleges kegyelmek közepette egyesültem Jézussal, hanem valami finom szélfúvásban, mely hasonló volt ahhoz, amit Szent Illés atyánk hallott a hegyen … Mennyi kegyelmet kértem ezen a napon! … Valóban KIRÁLYNÉNAK éreztem magam, éppen azért éltem kiváltságommal, hogy foglyokat szabadítsak ki, hogy elnyerjem a Király kegyét hálátlan teremtések számára, egyszóval minden lelket ki akartam szabadítani a tisztítótűzből s meg akartam téríteni a bűnösöket …
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 194.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.