310. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a sötétben rejlő dolgok nem maradnak mindig ott. Kattog fölöttük az óra, peregnek a homokszemek és jönnek a nagy leleplezések.
Teréz: Igen, de ez a tény mire mutat a lélek mélyén? Ez a kérdés! Bizalmat kelt vagy rettegést?
Gergely: Ha rettegést, akkor személyes sötétségünkbe még nem engedtük be Isten fényét. Ha bizalmat, akkor a szívünk már Istené.
Teréz: Igen, de miért menekülnénk el szerető, gyógyító Papánktól, ha a bűntől sebzett életünk fájdalmaira egyedül Ő adhat vigaszt és enyhülést?
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Gyakran megesik, hogy akik nem törődnek a felőlük táplált rossz véleménnyel, bár ők maguk semmi rosszat nem tesznek, mégis vétkeznek azokon keresztül, akik őket utánozni találják. Ezért mondja Pál azoknak, akik ugyan be nem mocskolják magukat a tisztátalan állatok fogyasztásával, a gyengéket mégis megbotránkoztatják: ’Ügyeljetek, hogy szabadságotokkal az aggályoskodókat meg ne botránkoztassátok!’ Továbbá: ’Tudásoddal tönkreteszed aggályos testvéredet, akiért Krisztus meghalt. Ezért ha testvéred ellen vétkezel, mert megsérted aggályos lelkiismeretét, Krisztus ellen vétkezel.’ (1Kor 8,9-12) Mózes is, amikor kijelentette: ’Ne átkozd a süketet!’ tüstént hozzátette: ’és ne tégy akadályt a vak útjába!’ (Lev 19,14) A süketet átkozni annyi, mint valakit távollétében csepülni; a vak elé akadályt gördíteni annyi, mint semmi rosszat nem művelve mégis megbotránkoztatni azokat, akik nem tudnak a dolgok mélyére tekinteni.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 269-270. o.)


„Nem érdemem tehát, hogy nem szolgáltattam ki magam a teremtmények szeretetének, mert csak a Jó Isten nagy irgalma óvott meg attól! Beismerem, hogy Nélküle ugyanúgy lezuhantam volna, mint Mária Magdolna és Urunk Simon farizeushoz intézett mélységes szavai nagyon édesen visszhangzanak a lelkemben … Tudom: ’akinek kevés bocsáttatik meg, kevéssé SZERET’, de azt is tudom, hogy Jézus nekem többet bocsátott meg, mint Szent Magdolnának, mert már előre megbocsátott, megakadályozva abban, hogy elessem. Ó, mennyire szeretném, ha meg tudnám magyarázni, amit érzek! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 100.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.