313. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Csak a szeretet teremt valódi kapcsolatokat, ahol képmutatás van, ott csak a perek szaporodnak. És a garasok elgurulnak, az emberek pedig lefagynak… A gazdagság komoly kérdés, nem is merem feltenni mindig, nehogy kiborítsam Isten gyönge gyermekét.
Teréz: Igen, de az a leggazdagabb, akinek a legtöbb kapcsolata van. Ilyenkor önként keresik fel egymást az emberek, mert a szeretet legyőzi a csúf érdeket.
Gergely: Teréz nővérem, érdekből is indulhat egy kapcsolat, ez nem ellentétes az igazsággal. Az élet vihara úgyis kiválogatja, hogy melyik volt ocsú és melyik búza.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, milyen nehéz bevallani sokszor, hogy kapcsolataink egyoldalúsága a valódi szeretet hiányáról árulkodik. Ahol nem keresik egymást, ott nem ismerik a másik fájdalmát. A keresés áldozattal jár. Aki nem hoz áldozatot, az nem szeret. De Urunk már mindent kiegyenlített. Aki az Ő áldozatából merít, az senkivel kapcsolatban sem veszít.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ezért tiltja Pál, hogy az igazán vallásos emberek világi dolgokkal foglalkozzanak, tanúkul híva őket, vagy inkább egyetértve velük: ’Aki Istenért harcol, nem bonyolódik bele az élet mindennapi dolgaiba, különben nem vívja ki vezére elismerését’ (2Tim 2,4). Ezért parancsolja az egyház vezetőinek, hogy maradjanak szabadok, és tanácsot ad nekik, hogyan járjanak el: ’Ha mindennapi ügyekben pereskedtek, olyanokat tegyetek meg bírónak, akik a közösségben jelentéktelenek’ (1Kor 6,4). hogy azok bajlódjanak a földi igazságszolgáltatással, akiket lelki adományok nem ékesítenek. Világosabban szólva: akik nem tudnak a lelkek mélyére hatolni, azok foglalkozzanak a külső szükségletekkel. Az Istennel társalgó Mózest az idegen Jetró feddi meg, amiért oktalanul a nép földi javait igyekszik szolgálni, és mindjárt azt tanácsolja neki, hogy a viszályok tisztázására maga helyett másokat állítson, ő pedig a lelki élet titkaival foglalkozzék szabadon, és arra oktassa a népet. (Kiv 18, 17)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 97-98.o.)


„(…) nem akarok részletekbe bocsájtkozni, vannak dolgok, amelyeknek elszáll az illata, ha levegő éri őket, vannak a léleknek olyan gondolatai, melyeket nem lehet földi nyelvre lefordítani anélkül, hogy el ne veszítenék benső és Égi értelmüket; olyanok, mint ’A győztesnek adott fehér kő, amelyre egy olyan név van írva, amit senki sem ISMER, csak AZ, aki kapja’. Ó, milyen édes volt a lelkemnek Jézus első csókja! …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 92.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.