317. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, nem tudni a nemtudást még nem életbiztosítás.
Teréz: Igen, aki mások háta mögött gyűjti a piszkos örömöt, az nem tudja, hogy a tudatlansága fertőz.
Gergely: Akinek van, annak még adnak. Akit sokan szidnak, az Krisztusért kivirágozhat.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, egyre magvasabb minden beszéded, mert a lényeget egyszerűen szemléled.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Azokat, akik siratják elkövetett bűneiket, mégsem hagynak fel velük, figyelmeztetni kell: az igazságos Bíró szemében olyanok, mint azok az emberek, akik ha másokkal találkoznak, alázatos hódolattal hízelegnek nekik, ám eltávozván annyi rosszat mondanak róluk, amennyit csak bírnak. Mit jelent megsiratni bűneinket, ha nem hódolattal megalázni magunkat Isten előtt? Mit jelent bűnbánat után újra rosszat tenni, mint szilajul ellenszegülni annak, akit az imént kiengeszteltünk? Jakab is tanúsítja: ’Aki a világgal barátságban akar lenni, az ellensége lesz Istennek’ (Jak 4,4).”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 248-249.o.)


„Ilyen nagy kegyelmek nem maradhattak gyümölcsök nélkül s volt is bőven belőlük, az erény gyakorlása édes és természetes lett a számunkra; kezdetben az arcom gyakran elárulta a vívódásomat, de kicsinyenként eltűntek ezek a vonások és a lemondás könnyű lett a számomra még az első pillanatban is. Jézus ezt mondta: ’Akinek van, annak adni fognak és bővelkedni fog (Mt 13,12). Egy kegyelem hűséges elfogadásáért újabbaknak egész özönét adta meg … s adta önmagát is, a Szentáldozásban gyakrabban, mint remélni mertem …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 124.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.