322. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a többség szinte mindig téved, ezért nem érdemes követni a tömeget. Ez mondja a magabiztos férfilélek.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, nekem pedig az egyszerűségre van szükségem, és aki ebben velem tart, az tőlem tiszta forrást kaphat.
Gergely: Mért csak kaphat? Mért nem kap? Mért nem mondod biztosabban?
Teréz: Igen, azért mert csak annyi kockázatot tehetek másra, amit elbír a saját vállam.
Gergely: Jó. Igazad van. De az is igaz, hogy a gyermekeinknek meg kell tanulniuk több dologért felelősséget érezniük, mint amennyit rájuk bíztak.
Teréz: Igen, értelek, hiszen így, éppen a szavaid szerint növekszik a lélek.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképpen kell inteni a férfiakat és a nőket: azokat súlyosabban, ezeket könnyebben kell megterhelni, hogy a férfiakat a súlyos kérdések megeddzék, a nőket pedig a kellemesen ható könnyebb kérdések magukhoz édesgessék. Másképpen kell figyelmeztetni a fiatalokat és az öregeket: azokat a szigorú feddés viszi előre, ezeket a szelíd kérlelés indítja a jóra. Mert írva van: ’Idős férfit ne korholj, csak figyelmeztesd, mint apádat!’ (1Tim 5,1)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 124.o.)


„Csak erőfeszítés árán tudtam lelki irányításban részesülni; miután nem voltam hozzászokva ahhoz, hogy a lelkemről beszéljek, nem tudtam hogyan kifejezni, ami végbement bennem … Az egyik jóságos öreg anya egyszer megértette, hogy mit érzek, ezt mondta nevetve rekreáció idején: – ’Úgy látszik, kislányom, nincs különös mondanivalója felettesei számára.’ – ’Miért mondja ezt, anyám?’ – ’Mert végtelenül egyszerű a lelke, de ha tökéletes lesz, akkor még egyszerűbb lesz; minél közelebb kerülünk a Jó Istenhez, annál egyszerűbbé válunk.’ A jó anyának igaza volt.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 180.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.