323. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Jézus minden helyzetben megőrizte a józanságát.
Teréz: Igen, akkor is, amikor utcanő simogatta a lábát és akkor is, amikor korbáccsal ütötték a római katonák.
Gergely: Teréz nővérem, ilyen az igazi Mester, nem győzi le a rossz, mert Ő önmagából mindig jót alkot.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, valóban, azok a szentek, akik önmagukból kihozzák a maximumot.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ezért parancsolja az isteni hang, hogy Áron viselje mellén a kinyilatkoztatás bíborzsinórokkal erősített melltáskáját, hogy a pap szívét ne ejtsék hatalmukba hamis gondolatok, hanem a józan ész kormányozza; ne gondoljon semmi helytelent vagy haszontalant az, aki példaként áll a többiek előtt és komoly életvitelével mindig bizonyítania kell, hogy kebelében az értelem lakozik.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 71.o.)


„Nyolc nappal fátyolfelvételem után volt Jeanne esküvője. El nem tudom mondani, drága Anyám, hogy az ő példája mennyire megtanított azokra a gyöngédségekre, melyekkel egy jegyesnek el kell halmoznia Jegyesét; mohón hallgattam mindent, amiből csak okulhattam, mert én sem akartam kevesebbet tenni édes Jézusomért, mint amennyit Jeanne tett Francisért, aki kétségkívül tökéletes teremtmény, de végre is teremtmény!”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 195.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.