325. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a rácsok elválasztanak, de a szavak összekötnek. A Szentlélek több, mint a vonzás törvénye. Mivel? Csak egy istenséggel…
Teréz: Igen, Gergely testvérem, megint csak igazat adhatok neked, mert a szavaink Szentlélektől lángolnak, és minden kétséget szétolvasztanak.
Gergely: A kétség nem létezik, amikor az ember érzi, hogy szeretetre éhezik. Csak aki ezt az érzést elfojtja, az lehet a kétség fekete lovagja.
Teréz: Igen, de hamar el is bukik, mert a rosszban nem lehet sokáig jutni. A rossz kimeríthető, a jó minden képzeletet felülmúlva be nem tölthető.
Gergely: Tehát a pokolnak van feneke, de a mennyországnak nincsen teteje?
Teréz: Igen! Ez jobb, mintha én mondtam volna!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Íme, kiváló barátom! A tőled kapott megrovás kényszerített önbírálatra és arra, hogy megmutassam, milyennek is kell lennie a lelkipásztornak. Csúnya festő létemre szép embert festettem; a bűnök hullámaival küzdve másokat a tökéletesség kikötőjébe irányítottam. Kérlek, hogy imádságod mentőövével tarts fenn az élet hajótörésében, hogy míg saját terhem elmerít, érdemeid felemeljenek.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 286.o.)


„Vajon mi egyéb lehet: kérni, hogy Vonzzanak bennünket, hacsak az nem, hogy bensőségesen egyesülünk azzal, aki rabul ejti a szívünket? Ha a tűz és a vas gondolkodni tudna és az utóbbi azt mondaná a másiknak: Vonzz engem, nem bizonyítaná-e ezzel, hogy azonos akar lenni a tűzzel, olymódon, hogy az egészen átjárja őt, hogy átitassa egész lángoló valójával s hogy láthatóan eggyé legyen vele. Kedves Anyám, ez az én imám, azt kérem Jézustól, hogy vonzzon oda szeretetének lángjai közé, hogy olyan szorosan egy legyek Vele, hogy Ő éljen és cselekedjék bennem. Érzem, hogy minél jobban lángba borítja a szívemet a szeretet tüze, annál inkább fogom mondani azt, hogy: Vonzz engem, s azok a lelkek is, akik közelednek felém, (aki szegény, haszontalan kis vastörmelék vagyok, ha távolodom az isteni kohótól), annál nagyobb gyorsasággal futnak majd Szerelmesük keneteinek az illata után, mert egy tüzet fogott lélek nem maradhat már tétlen, egészen bizonyos, hogy Jézus lábaihoz simul, mint Szent Magdolna s hallgatja az ő édes és lángoló beszédét.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 309-310.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.