326. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, az állandó éberségnek természetessé kell válnia, akkor már nem lesz fárasztó. Ehhez idő és gyakorlás kell.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, Jézus arra választott ki minket, hogy jól füleljünk!
Gergely: És hogy teljes szívből dicsőítsünk!
Teréz: Igen, és mindent vidáman Isten elé kiterítsünk.
Gergely: Amíg minket ki nem terítenek…
Teréz: Igen, fehér terítőként egy tiszta oltárra… ahol megjelenik a világtörténelem legnagyobb misztériuma…
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Hogy ne tulajdonítsák maguknak a jótékonyság erényét, hallják meg az Írás szavait: ’Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, amelyet az Isten ad neki.’ (1Pét 4,11) Hallják a Szentírás szavait, hogy ne örvendezzenek mértéktelenül jótéteményeiknek: ’Mikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: mihaszna szolgák vagyunk, hisz csak a kötelességünket teljesítettük’ (Lk 17,10) Hogy bőkezűségüket ne szomorítsa bánat, hallják meg az Írás szavait: ’Isten a vidám adakozót szereti’ (2Kor 9,7) Hogy ne vágyakozzanak múlandó dicséretre alamizsnálkodásuk miatt, hallják meg az Írás szavait: ’Ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb.’ (Mt 6,3)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 191.o.)


„’Jézus ezután felment a hegyre és magához hívta, akiket kiválasztott. A választottak csatlakoztak hozzá’. (Szent Márk, III. fej. V. 13.) Íme a hivatásom, az egész életem misztériuma s főként Jézus lelkem feletti előjogainak a misztériuma … Nem azokat hívja, akik arra méltók, hanem akiket kiválasztott.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 22.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.