328. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mi a szentmise? Elmondod a gyermekeinknek?
Teréz: Igen, átvonulás a világból az életbe, ezért van rá minden gyermekünknek szüksége.
Gergely: Mégpedig feltétlenül szüksége! De mondd, mit írt még a szívedbe az Ég?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, akaratunk teljes feladása és a létünk istenivé konszekrálódása.
Gergely: És még?
Teréz: Igen, te vagy a szentmise, amikor úgy haladsz át az emberek között, hogy észreveszed a szenvedésüket és felszítod az egymás iránti együttérzésüket.
Gergely: Egymásból áldozunk.
Teréz: Igen, mert a másik szívén át a mennyből mindent áthozunk, hogy az igazi élettel gazdagodjon a világunk. Ekkor megszűnik minden lázadás, minden belső kiátkozás, és helyébe lép az egyszerű szentáldozás.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A béketűrőket arra kell inteni, hogy amit külsőleg elviselnek, arról belül ne panaszkodjanak, nehogy tökéletes és érdemes áldozatukat, melyet külsőleg mutatnak be, a gonoszság pestisével belül megmételyezzék. Belső ellenszegülésük, melyet az emberek nem, csak Isten lát, annál súlyosabb bűn, minél erényesebb színben tüntetik fel magukat az emberek előtt.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 144.o.)


„8-kor mély megindulás vett erőt rajtunk, látva, amint belép, hogy elmondja a Szentmisét … Miután megáldotta a köréje gyűlt sok zarándokot, felment a Szent Oltár lépcsőin és Krisztus Helytartójához méltó pietásával mutatta meg nekünk, hogy valóban ’Szent Atya’. A szívem erősen vert és az imáim forróak voltak, mialatt Jézus leszállott Főpapjának a kezébe; e mellett telve voltam bizakodással, az enapi Evangélium ezeket az elragadó szavakat foglalta magában: ’Ne félj, te kisded nyáj, mert az én Atyámnak tetszett, hogy neked adja a királyságát.” (Lk 12,32) Nem, nem féltem, reméltem, hogy hamarosan enyém lesz Kármel királysága.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 159.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.