330. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, aki nem ment, az öl – hirdeti az uszodában az úszómestör. Aki nem hirdeti az örömhírt, attól indul el a legszomorúbb hír. Ez tény, ez ellen nincs fellebbezés.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, aki a kevélység hírnöke, azt irritálja az alázatosság gyermeke.
Gergely: És mért lesz az egyik emberből ez, a másikból az?
Teréz: Igen, hatalom és jellem kérdése, hogy valaki melyik csapat építésze. A hatalom felnagyítja a jellem külső megnyilvánulásait. Ha a kevély hatalmat kap, akkor az alázatos csomagolhat. Ha az alázatos kap hatalmat, akkor gazdagodik a szolgálat.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Hallják az alázatosak az Igazság tanító szavát: ’Aki megalázza magát, azt felmagasztalják’ (Lk 18,14). Hallják az alázatosak: ’Az alázatosság megelőzi a dicsőséget’ (Péld 15,33). Hallják a kevélyek: ’Összeomlás előtt kevélység a hírnök, felfuvalkodottság jár a bukás előtt.’ (Péld 16,18)”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 178. o.)


„Jézus, én túl kicsiny vagyok ahhoz, hogy nagy tetteket vigyek véghez és az én őrültségem az a remény, hogy a te szereteted áldozatául fogad el engem … Az én őrültségem az, hogy könyörgök testvéreimnek, a Sasoknak, nyerjék el számomra azt a kegyet, hogy magának az Isteni Sasnak a szárnyaival szállhassak a Szeretet Napja felé … (MTörv 32,11)”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 236.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.