332. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Kétféle telhetetlenség van. Az egyik ostobaság, a másik üdvöt hozó kívánság. Az előbbit szégyellni kell, az utóbbit hittel hirdetni. Melyik-melyik, fedd fel nekik!
Teréz: Igen, telhetetlenül törtetni a test vagy akár a lélek örömére, letaszít a kárhozat fenekére. De telhetetlenül betöltekezni a Szentlélekkel felér az üdvösséggel!
Gergely: Teréz nővérem, hogyan lehet a Szentlélekben elmerülni?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, csak négy feltétele van: hinni, hogy feltétlenül szükséges; vágyakozni rá egészen; bűnbánatot tartani és egyszerűen kérni az Atyát, Jézust és az Egyházat, hogy a Szentlelket kiárassza!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Másképpen kell inteni a szégyenteleneket és a szégyenlőseket. Amazokat csak kemény dorgálás ijeszti el szégyentelen vétküktől, emezeket szelíd buzdítás is jóra vezeti. Azok csak akkor ismerik el, hogy vétkeztek, ha többen megszidják őket; ezeknek legtöbbször az is elég, ha tanítójuk nyájasan figyelmezteti őket hibájukra. Amazoknál a heves támadás eredményesebb, emezeknél az sikeresebb, ha mintegy mellesleg érintjük, amit nehezményezünk bennük. Az Úr nyíltan dorgálja az arcátlan zsidó népet, amikor így szól: ’Továbbra is úgy tartod homlokod, mint a céda asszony, s nem akarsz pirulni’ (Jer 3 3) Amikor szemérmesen viselkedik, kedvesen így szól hozzá: ’Elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé. Mert maga Teremtőd lesz hitvesed’ (Iz 54,4-5). Pál nyíltan feddi a szégyentelenül vétkező galatákat: ’Ti ostoba galaták, ki babonázott meg benneteket?’ (Gal 3,1) És ismét: ’Ennyire értelmetlenek vagytok, hogy amit lélekben kezdtetek, most testben akarjátok bevégezni?’ (Gal 3,3) A szégyenlősek hibáit azonban együttérzően rója meg: ’Nagyon megörültem az Úrban, hogy ismét lehetőségetek nyílt a rólam való gondoskodásra. Azelőtt is gondoltatok rá, de nem volt módotok’ (Fil 4,10). Amazok bűnéről kemény dorgálással rántja le a leplet, ezek hanyagságát gyöngéd szavakkal leplezi.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 137.o.)


„Egyszer Léonie, úgy gondolva, hogy nagy ő már a babázáshoz, odahozott nekünk egy kosarat, amely tele volt babaruhával, ruhának való szép anyagdarabokkal, a tetején feküdt a babája. – ’Nesztek, testvérkéim, mondta, válasszatok, ezt mind nektek adom.’ Céline nyújtotta a kezét s elvett egy kedvére való kis csomag pántlikát. Pillanatnyi gondolkodás után én is nyújtottam a kezem s ezt mondva: – ’Én az egészet választom!’, teketória nélkül hatalmamba kerítettem a kosarat; a jelenlévők nagyon igazságosnak találták a dolgot s Céline-nek sem jutott eszébe, hogy panaszkodjék.”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 39.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.