336. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, tudtad, hogy lavinát indítottál el, amikor átadtad magad a feltétlen szeretetnek?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de nem is működhet másképp a szeretet, csak úgy, ha magával sodorja az embereket. Nem szégyen, ha elborítanak az érzések, hiszen a szeretet ebben is önátadásra vezet.
Gergely: Valóban. A bujaság tüzét is csak a szeretet szent érzései olthatják el, hiszen a könyörület többet tár fel, mintha egy formás testről lehull egy semmitmondó lepel.
Teréz: Igen, az igazi szeretetre mindig van pénz is, a hamis szeretet pedig csak kényszerít, még akkor is, ha csillogva fénylik.
Gergely: Egy pillanat! Hogy jön ide a pénz, hát te nem ingyen zenélsz?
Teréz: Igen, azt értem azalatt, hogy a szeretetre mindig van pénz, hogy Papa nem a kiadásokat mérlegeli, amikor szeretni kezdenek a gyermekei, hanem megnyitja az összes csatornát és kifizeti előre a lélekmentés minden járulékát.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A Szentírás is tanúsítja, hogy a falánkságnak könnyelműség a társa: ’Az egész nép letelepedett inni, azután újra fölkeltek és mulatoztak’ (Kiv 32,6). A falánkság többnyire bujasággal jár, mert a teli has tüzeli a vágyat. Isten így szól a ravasz ellenséghez, aki felkeltette az első ember vágyát az alma iránt és körülkerítette a bűn hálójával: ’Melleden és hasadon csúszol’ (Ter 3,14). Mintha nyíltan ezt mondaná neki: gondolattal és falánksággal fogsz uralkodni az ember szívén. A nyílt szavakkal rejtett jelentésre utaló próféta is bizonyítja, hogy a torkosságnak bujaság a vége: ’A szakácsok fejedelme rombolta le Jeruzsálem falait’. A szakácsok fejedelme nem más, mint a gyomor, melynek aprólékos gonddal szolgálnak a szakácsok, hogy ízletes ételekkel töltsék meg. Jeruzsálem falai a mennyei béke után áhítozó lélek erényeit jelentik. A szakácsok fejedelme akkor rombolja le Jeruzsálem falait, amikor a gyomrot falánkul megtöltjük és a lélek erejét leigázza a bujaság.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 185-186.o.)


„Igen, úgy tűnik, hogy mindig csak az igazságot kerestem. Igen, megértettem a szívbeli alázatot… Úgy vélem, hogy alázatos vagyok.” (…) Én nem bántam meg, hogy átadtam magam a Szeretetnek. (…) Sohasem hittem volna, hogy ennyit lehet szenvedni (Sohasem adtak be neki morfium injekciót), soha, soha! Csak azzal tudom megmagyarázni, hogy égtem a vágytól, hogy lelkeket mentsek.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 141.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.