337. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, az élet veszélyes, mert dönteni mindenképp szükséges.
Teréz: Igen, de nem muszáj hirtelenkedni, hanem engedhetjük a jó gondolatokat maguktól megjelenni.
Gergely: Például azt, hogy a legnagyobb erő a szelídség, sokkal erősebb, mint az agresszív viselkedés.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, drága Mózesünk is a legszelídebb ember volt a Szentírás szerint. Tudta, hogyan kell a zsidókat üldöző fáraót leteríteni. Rábízta Papára, hogy mi legyen a gonosz ellenség végzete, amikor a karját a tenger fölött kiterjesztette.
Gergely: Mózes szelídségében kétszeres bátorság lakozott, hiszen a tengert üldözőire zúdítani sem habozott.
Teréz: Igen, és el is nyelték őket a habok, mert belül a lelkükben nem voltak szabadok, mélybe rántották őket a gonosz indulatok. Valójában nem is Mózes intézte el őket, a saját gonoszságuk okozta vesztüket.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Amikor a haragosok úgy támadnak, hogy lehetetlen kitérni előlük, nem hangos veszekedéssel, hanem óvatos tisztelettel kell kezelni őket. Jól megvilágítja ezt Abner példája. Amikor Azahel hebehurgya hirtelenkedéssel nekitámadt, ’Abner újra felszólította Azahelt: hagyd abba, mert földre terítlek, aztán hogy nézek testvérednek, Joábnak a szemébe? De ez vonakodott odébb állni. Erre Abner lándzsája végét a hasába döfte, úgyhogy a lándzsa a hátán jött ki. A földre bukott és meghalt azon a helyen’ (2Sám 2,22-23). Kit jelképez Azahel, ha nem azokat, akiket a heves dühükben dúlnak-fúlnak? Ezeket dührohamukban annál inkább kell kerülnünk, minél eszelősebben törnek ki. Abner — neve azt jelenti: ’az atya világossága’ — is elmenekült. A tanítóknak, akik nyelvükkel Isten világosságát hirdetik, nem szabad a haragos emberre támadniuk szavaik nyilával, ha látják, hogy elragadta őket a düh, nehogy megöljék az esztelent. Ha nem akarnak lecsillapodni és Azahelként üldözik, eszeveszetten kergetik embertársukat, ne gyulladjon haragra az, aki le akarja csendesíteni őket, hanem őrizze meg nyugalmát: egyet s mást azonban okosan felemlíthet, amivel oldalba támadja a dühöngőt. Hiszen Abner is, amikor üldözőjével szemben megállt, nem elölről, hanem hátradobott dárdával döfte keresztül. Karddal levágni valakit annyi, mint nyilvánosan megdorgálni. Hátradobott dárdával átdöfni az üldözőt annyi, mint nyugodtan megállítani és kíméletesen legyőzni a dühöngőt. Azahel azon nyomban meghal: ha kíméletesen kezeljük a haragvó lelkeket és nyugodt érveinkkel meggyőzzük őket, azon nyomban lecsillapodnak. Akik gyöngéd intés hatására hagynak fel haragjukkal, mintegy kard nélkül halnak meg.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 176-177.o.)


„Ön megígérte, hogy egész életen át imádkozik érettem; kétségtelen, az öné hosszabb lesz, mint az enyém, és önnek nincs megengedve, hogy azt énekelje, amit én: ’Remélem, száműzetésem rövid lesz!...’, de az sincs megengedve, hogy elfeledkezzék ígéretéről! Ha az Úr rövidesen magához vesz, kérem, folytassa mindennap a kis imát, mert a mennyben is ugyanazt kívánom, mint a földön: Szeressem Jézust és megszerettessem őt!”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 46.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.