338. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, mit jelent hinni?
Teréz: Igen, azt, hogy odaállunk a szavaink mögé, és nem félünk, ha eljön a cselekvés ideje. Felkelni erővel és lépni lendülettel – számomra ez egyet jelent az Igéből nyert hittel.
Gergely: De a hiúságra ingerlő démon megronthatja a legszebb hőstettet is, ami tiszta hitből fakadt. Erre milyen orvosságot ajánlasz?
Teréz: Igen, Gergely testvérem, de véleményem szerint nem magát a cselekvés értékét csúfítja el a hiúság, hanem eltéríti a soron következő cselekvés irányát.
Gergely: Vagyis az áruló Júdás is tett valódi csodát, amikor az Úr a próbamisszióra maga előtt elküldte minden tanítványát. Mindegyik lelkendezve tért vissza, hogy Jézus nevének erejével és a hitükkel milyen hatalmas dolgokat tettek.
Teréz: Igen, azonban Júdást akkor falta fel a hiú dicsőségvágy telhetetlen démona, amikor az utcanő a Mester lábait drága kenettel simogathatta. Ő pedig arra áhítozott, hogy a pénzt hamisan szétosztva mindenki az ő színlelt nagylelkűségét csodálja. Ebbe bukott bele szegény, vajon van-e neki megmenekülés?
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ezért mondja a Szentírás a bűnösöknek: ’Amit prófétáid jövendöltek neked, az csalárdság volt és balgaság. Soha nem tárták fel gonoszságodat, hogy bűnbánatra indítsanak téged.’ (Siral 2,14) A Szentírás nem egyszer prófétáknak nevezi a tanítókat, akik rádöbbentik az embereket a jelen múlandóságára és felfedik, mit tartogat a jövő. Az isteni ige azonban leleplezi hamis látomásaikat, amikor félnek megróni a bűnöket és a bűnösöket hamis biztonságba ringatják; nem fedik fel a bűnösök gonoszságát, mert félnek a szemrehányástól. Pedig a feddő szó a kulcs, mely megnyitja az üdvösség ajtaját: a megrovás feltárja a bűnt, melyet gyakran az sem vesz észre, aki elkövette. Ezért mondja Pál: ’Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy éppúgy képes legyen egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni.’ (Tit 1,9) Ezért mondja Malakiás: ’A pap ajkának kell a tudást őriznie és az ő szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe.’ (Mal 2,7) Ezért int az Úr Izajás által: „Kiálts teli torokból, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona.’ (Iz 58,1) A pap a hírnök tisztét vállalja magára, hogy kiáltozva jelentse a félelmetes Bíró jövetelét.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 78.o.)


„Soha ne azt keressük, ami a teremtmények szemében nagy. Salamon, a legbölcsebb király, aki valaha is élt ezen a földön, miután megvizsgált mindent, amivel az emberek foglalatoskodnak a nap alatt, a festészetet, a szobrászatot, a művészeteket (Préd 2,11), megértette, hogy minden az irigységnek szolgál alapul, ezért felkiáltott: mindez csak hiúság és bánat a léleknek!... (Préd 4,4)”
(Kis Szent Teréz, A Szeretet rejtekében – Teréz levelei nővéréhez, 163.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.