339. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A konkrét eseményekben történő élet szétfeszíti az önmagunkról alkotott elképzeléseinket. De mások ránk hányt mázát is feltöri a valóság.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, az élet mindig túl van a határainkon.
Gergely: A konkrét esemény mindig önmagunkkal szembesít, az életből nem lehet kimenekülni. Teréz nővérem, az írásaid tele vannak leleplezésekkel. Féltél valaha attól, hogy túl sokat mutatsz meg a zárt kolostorból?
Teréz: Igen, egy picit tényleg féltem, de megnyugtatott a gondolat, hogy a Jóisten szereti a valóságról álmodozókat.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Ezzel szemben ha az önmegtartóztatókat nem ragadná ki minduntalan a türelmetlenség békés lelki nyugalmukból, Péter nem mondaná: ’Legyetek rajta, hogy hitetek megteremje az erényt, az erény a tudást, a tudás a magatok fölötti uralmat’ és nem sietne hozzátenni: ’a magatok fölötti uralom a jóban való kitartást’ (2Pét 1,5). Előre látta, hogy az önsanyargatókból hiányzik a türelem, ezért intette őket, hogy igyekezzenek megszerezni.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 186.o.)


„Hallgasson meg egy nagyon nevetséges kis történetet: Egy napon, beöltözésem után, Páli Szt. Vincéről nevezett nővér meglát Anyánknál és felkiált: ’Ó, micsoda sudár alak! Milyen erős ez a nagy lány! Milyen jó néz ki!’ A bóktól egészen megalázva mentem tovább, amikor Magdolna nővér megállt a konyha előtt és azt mondja: ’De mi lesz magából, Gyermek Jézusról nevezett szegény kis Teréz nővérem! Szemlátomást fogy! Ha így folytatja, ilyen ijesztő színben, nem sokáig fogja követni a regulát!’ Bámulatba ejtett, hogy egymásután ilyen ellentétes véleményeket hallottam. Azóta nem tudtam többé jelentőséget tulajdonítani a teremtmények véleményének, és ez a benyomásom annyira megerősödött, hogy a szidás, a bók egyaránt lepereg rólam anélkül, hogy a legkisebb nyomot hagyná.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 66-67.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.