34. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A harag mindent elsöprő hullámát csak a Mindenható képes átváltoztatni az oltáron égő áldozattá, mint ahogy felszentelte Illés türelmetlenségét az Urat dicsérő hőstetté.
Teréz: Igen, a Mindenható megteszi az Ő Lelke által, amit csak akar, Gergely testvérem… és nem a mi igazvoltunk által, hiszen a görcsölés ott mit sem ér, hol az ember egy pokoli sereg szemébe néz!
Gergely: Ráadásul, Teréz nővérem, az ördög azt akarja, hogy mi is az Úr ellen tomboljunk, mert akkor csak a saját erőnk lesz a támaszunk.
Teréz: Igen, ekkor pedig már könnyedén elbánik velünk, mert a nagy hősködés szétforgácsolja a reményünk. Ezért van szükségünk olyan testvérre, akinek idejében felhangzik egy jó kérdése. Például az, hogy a jó Isten hogyan tud jelen lenni egy pici emberben.
Gergely: Az én válaszom erre az, hogy a mindenség Ura akkora szívet teremtett a gyermekének, hogy Ő maga is könnyedén beleférjen.
Teréz: Igen, ezt nagyon szépen mondtad, köszönöm ragyogó válaszodat!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Egészen más a harag, ha buzgóságnak tünteti fel magát, és az a düh, mely a jog legkisebb látszata nélkül kavarja fel a szívet. Az túllép kötelességén, ezt az dühíti, ami nem rá tartozik. A haragos embert az különbözteti meg a türelmetlentől, hogy ezek nem viselik el másoktól a sértést, azok viszont másokat bántanak..”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 175.o.)


„Teréz Mária öröme, boldogsága és dicsősége, hihetetlenül büszke rá. Igaz, hogy olyan feleletei vannak, ami ritkaság az ő korában, fölényben van Céline-nel szemben, aki kétszer annyi idős, mint ő. Céline ezt mondta egyik nap: „Hogy lehet az, hogy a jó Isten jelen tud lenni egy olyan pici ostyában?” A kicsi ezt mondta: „Ez nem olyan bámulatos, miután a jó Isten mindenható.” – Mit jelent az, hogy mindenható?” – „Hát azt, hogy mindent megtesz, amit csak akar!” …”
(Kis Szent Teréz, Önéletrajz, 39. o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.