344. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: A múltban nem vagyok, a jövőben nem vagyok, de a jelenben egyszerre mindenütt pap vagyok.
Teréz: Igen, ez volt a te legfőbb kívánságod, és már én is látom, hogy a szemed szebb, mint minden álmom.
Gergely: Ez az Úr bölcsessége, az Ő egyszerű fénye. Ezt senki se ragadhatja magához, mert megrohad, mint az a manna, amit másnapra félve tartogattak. De nem is szabad túladni az áldozathozatalon, mert elolvad a Napon, mint a megkésve szedett manna. Tehát éppen a jelenben a miénk az isteni bölcsesség, amikor a lehetetlen a lehetségesbe ér és a természetfeletti kegyelem működésbe lép.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, mindent megkaptál, mert Papa óhaját jobban kívántad, mint a saját álmaidat. Ezért nem halhattál meg idő előtt, amíg az Evangéliumodat meg nem ismerte az egész föld!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A tudósokat arra kell figyelmeztetni, hogy feledjék, amit tudnak; a tudatlanokat arra kell serkenteni, hogy igyekezzenek megtanulni, amit nem tudnak. A tudósok fejéből először ki kell verni, hogy bölcseknek tartsák magukat, a tudatlanokból pedig napvilágra kell hozni azt, ami az isteni bölcsességből megvan bennük, mert szívük, mely nem ismeri a kevélységet, már előkészült a mennyei ékesség befogadására. Amazoknál arra kell törekedni, hogy tudós létükre bolondokká legyenek, hagyjanak fel balga bölcsességükkel és tanulják meg Isten tudós tudatlanságát; emezeknek azt kell hirdetni, hogy balgaságuktól igyekezzenek eljutni az igazi bölcsességhez. Azoknak ez szól: ’Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, váljék balgává, hogy csakugyan; bölcs lehessen’ (1Kor 3,18). Ezeknek pedig: ’Nem sokan vannak köztetek olyanok, akik a világ szerint bölcsek’ (1Kor 1,26). Továbbá: ’Isten azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket’ (1Kor 1,27). Amazokat észérvekkel, emezeket példázatokkal lehet megtéríteni. A tudósoknak az használ, ha ellenérvektől meggyőzve alulmaradnak; a tudatlanoknak elég, ha mások dicséretes tetteit megismerik.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, X.o.)


„..Csak egy pillanatig szenvedek. Az emberek csak azért csüggednek el és esnek kétségbe, mivel a múltra és a jövőre gondolnak.”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 101.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.