346. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a mennyből ki vannak zárva a gonosz lelkek, mert folyton csak hazudtak és öldököltek.
Teréz: Igen, Gergely testvérem, nem tudnak megérkezni, mert nem tudják a mennyei édességeket szívből éhezni.
Gergely: De téged aztán megtanított a Szent Szűz, hogy melyik isteni szó a legfinomabb!
Teréz: Igen, hadd mondjam el: „Minden tettünk megbocsátatott.”
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A vezető legyen bölcs a hallgatásban és hasznos a beszédben: ne fecsegje ki, amiről jobb, ha hallgat, és ne hallgassa el, amit tudatnia kell. A vigyázatlan beszéd megtéveszti, a túlzott hallgatás tévedésben hagyja azokat, akiket tanítania kell. Az emberek kegyének elvesztésétől félve a megtévedt vezetők gyakran nem merik őszintén megmondani az igazat; az Igazság szava szerint (Jn 10,12) nem a pásztor odaadásával, hanem béresek módján őrzik a nyájat, mert ha jön a farkas, elfutnak és hallgatásba menekülnek. Az Úr így figyelmezteti őket prófétája által: ’Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni’ (Iz 56,10) Így panaszkodik miattuk: ’Nem rohantatok ki az ellenségre, nem építettetek falat Izrael háza számára, hogy erősen tartsa magát a harcban az Úr napján’ (Ez 13,5) Kirohanni az ellenségre annyit jelent, mint őszinte szóval szembeszállni a világi hatalmasságokkal a nyáj védelmére. Az Úr napján helytállni a harcban annyi, mint az igazság szeretetéből ellenállni a gonosz támadásának. A lelkipásztor, aki fél megmondani az igazat, hallgatásával megfutamodik. Ha azonban nyája védelmére kel, bástyát épít az ellenséggel szemben Izrael háza számára.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, X.o.)


„Jó, ha beszélnek kiváltságairól, de nem csak ezekről kell beszélni. És ha egy beszéd alatt valaki elejétől végéig kénytelen kiáltani és sóhajtozni: Ah! Ah! Akkor elege van belőle! Ki tudja, valamely lélek nem érez-e egyenesen bizonyos idegenkedést egy ilyen felsőbbrendű teremtménnyel szemben, azt mondva magában: ’Ha ez így van, elbújok egy kis sarokba s ott ragyogok amennyire lehet!’ A Szent Szűz abban múl felül minket, hogy nem tudott vétkezni, mentes volt az eredeti bűntől, de másrészt nem volt annyira szerencsés, mint mi, mert neki nem volt Szent Szüze, akit szerethetett volna. Számunkra ez édességtöbblet, számára pedig édességhiány!”
(Kis Szent Teréz, Utolsó beszélgetései nővérével, 147.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.