348. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, az üzemanyag mennyisége és minősége meghatározza az utunkat. Aki messzire akar menni, annak mély kútból kell meríteni.
Teréz: Igen, az Ige robbantja be az apostoli motort. Úgy látom, a te elmélkedésed gyorsan zakatol.
Gergely: Szívesen szemezgetek az Igéből, ezt tanultam a pusztai remetéktől. Elég csak egy szó, ha az valóban életadó. És ez a szó elhangozhat az én számmal is!
Teréz: Igen, Gergely testvérem, a szavainkba belerejtőzhet Isten szava, amikor tisztul a szívünk szándéka. Akarod-e a láthatatlant úgy kimondani, hogy az a láthatóban kinyilvánuljon?
Gergely: Igen! Most megteszem! Jöjjenek elő a szentek, és gyújtsák meg az embereket! Ébredjenek fel a karizmák, hogy megszűnjön a vakság!
Teréz: Igen, már megtörtént. Minden megvan.
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„Viszont arra is figyelmeztetni kell őket: úgy bízzanak Isten irgalmasságában, hogy ne merüljenek oktalan biztonságba. Amikor látja az ellenség, hogy a bűnbe ejtett lélek saját nyomorúsága fölött szorong, rendesen a halálos biztonságérzet édesgetésével ámítja el. Mesterkedését jól szemlélteti Dina esete: ’Dina egy napon elment meglátogatni a vidék leányait. Amikor Szichem, a vidék fejedelmének, a hívvita Hámornak a fia meglátta, elrabolta, vele hált és erőszakot követett el rajta. A szíve vonzódott Dinához. Szerette a lányt és barátságosan beszélt vele.’ (Ter 34,1-3.) Dina kimegy, hogy megnézze az idegen tartomány asszonyait: egyesek elhanyagolják a maguk dolgát, másokra fordítják figyelmüket, hivatásukhoz nem tartozó dolgokkal bajlódnak. Szichem földjének fejedelme erőszakot követ el rajta: akit idegen gondokba merülve talál az ördög, megfertőzi a lelkét. Szerette a lányt a bűnös magába szállva igyekszik megsiratni az elkövetett bűnt, de a gonosz csábító üres reményekkel, hiú biztatással ámítja, hogy a hasznossá váló szomorúságot kiverje a fejéből. Jól mondja az Írás: barátságosan beszélt vele. Elmagyarázza neki, hogy mások még nagyobb bűnöket követtek el; semmi az, amit elkövetett; majd ismét: irgalmas az Isten; továbbá: van még idő jóvátenni az elkövetett bűnöket. Amíg így rászedi őt, kiveri fejéből a bűnbánat szándékát, hogy semmi jóban ne legyen része később, mert a bűn sem okoz most neki szomorúságot. Annál nagyobb büntetést szenved majd, minél nagyobb örömet talál most bűneiben.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, X.o.)


„Mivel megadta önnek a kegyelmet, hogy győztesen kerüljön ki a küzdelemből, remélem, Abbé úr, hogy édes Jézusunk megvalósítja az ön nagy kívánságait. Azt kérem tőle, hogy ön ne csak jó hithirdető legyen, hanem szent, akit Isten és a lelkek szeretete hevít; könyörgöm, nyerje el számomra is ezt a szeretetet, hogy segíthessem önt apostoli munkájában! Ön tudja, ha a kármelita nem lenne apostol, eltávolodna hivatása céljától és megszűnne a szeráfi Szent Teréz leánya lenni, aki ezer életet szeretett volna adni egyetlen lélek megmentéséért.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 36.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.