349. rész

Fiktív dialógus - Cseh Péter Mihály

Gergely: Atyánk kedves gyermekei! Szeretettel vesszük, ha velünk együtt osztoztok beszélgetésünk örömében!
Teréz: Most jól füleljetek!
Gergely: Teréz nővérem, a tengerparton sétálgató barátunk a Szentháromságot szemlélte, és egy pici gyermek lett a mestere. Ismered a történetet?
Teréz: Igen, Gergelyem, de másképp, mint a legtöbben.
Gergely: Halljuk a te verziódat!
Teréz: Igen, az egyik barátunk a Szentháromság titkát szemlélte, miközben egy kisgyermek egy kagylóhéjjal a tenger vizét egy gödörbe töltögette. Mindketten ugyanazt tették, de ez nem értelmetlenség, hiszen eljátszották egymásnak a hit lényegét, mert az maga a merészség! Aki gyermeki bizalommal a végtelent akarja átölelni, annak a végtelen emberi öleléssé fog szelídülni. Ez Papa huncut titka, el is mondta nekem a kis Jézuska!
Gergely: Nővérem, most menjünk dicsérni Őt!
Teréz: Igen, az lesz a legjobb, ha engedelmeskedek neked, testvérem!


A következő idézetek inspirálták a fenti dialógust

„A türelmetlenség sokszor a dölyf mérgezett nyílvesszejével döfi át a lelket. Ha valaki nem szenvedheti, hogy lenézzék ebben a világban, az a csak önmaga által ismert jó tulajdonságait igyekszik köztudomásra hozni, így türelmetlensége kevélységbe sodorja, s mivel nem tűri a megvetést, kérkedik közszemlére tett erényeivel. Azért mondja az Írás: ’Jobb a türelmes a kevélynél.’ (Préd 7,9.) Mert a türelmes készebb mindent elviselni, semmint kérkedve napvilágra hozni rejtett jó tulajdonságait. A kevély ellenben hagyja, hogy ha hamisan is, de jót terjesszenek felőle, semmint elszenvedje a legparányibb rosszat.”
(Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve, 141-142.o.)


„Ön szereti Szent Ágostont, Szent Magdolnát, ezeket a lelkeket, akiknek ’Sok bűnük bocsánatot nyert, mert nagyon szerettek.’ (Lk 7,47) Én is szeretem őket, szeretem bűnbánatukat, és főleg… szeretetteljes merészségüket! Amikor látom, hogy Magdolna a számos vendég előtt közelít Jézushoz, imádott Mesterének lábát könnyeivel öntözi, akit először érint, érzem, hogy szíve megértette Jézus Szíve szeretetének és irgalmának mélységeit, és akármilyen bűnös is volt, ez a szerető Szív nemcsak készségesen megbocsát neki, elhalmozza isteni meghittségének jótéteményeivel is, fölemeli őt a szemlélődés legmagasabb csúcsaira.”
(Kis Szent Teréz, Levelek paptestvéreimhez, 66-67.o.)

        Ha a címlistára fel vagy le kíván iratkozni, jelezze azt a terez.gergely@gmail.com e-mail címre.
        Az eddigi részeket olvashatja a http://csepeticsapata.hu/terger/index.html címen.